Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Lương Văn Tri, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Văn Quan

Văn Quan là huyện ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống với phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào Tày - Nùng vùng Việt Bắc. Lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Văn Quan không tách rời sự hình thành và phát triển của phủ Tràng Định, châu Văn Uyên, châu Thoát Lãng, châu Điềm He, châu Bằng Mạc. Truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc ở Văn Quan gắn liền với truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Trải qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mỗi khi có họa xâm lăng của các thế lực thù địch phương bắc, cư dân Mỹ Liệt, Văn Uyên đều nhất tề hưởng ứng, tích cực tham gia chiến đấu anh dũng chống giặc ngoại xâm.

ảnh 01.jpg

Đồng chí Lương Văn Tri (1910 - 1941) Chỉ huy trưởng đội du kích Bắc Sơn, Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1910 (tức ngày 13 tháng 7 năm Canh Tuất) trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học, tại làng Bản Hẻo, xã Mỹ Liệt, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền quê có truyền thống yêu nước, lao động cần cù và hiếu học. Cha là ông Lương Lợi Tiên được xếp vào hàng số ít người ở tổng Mỹ Liệt hay chữ và có hiểu biết về thời thế. Mẹ là bà Hoàng Thị Liềm là một phụ nữ nông dân chất phác, giỏi việc nữ công gia chánh, nhất mực yêu thương chồng con. Ông bà Lương Lợi Tiên và Hoàng Thị Liềm sinh được ba người con là Lương Thị Tích, Lương Văn Tri và Lương Văn Hành. Thời niên thiếu, đồng chí được cha mẹ cho theo học chữ Hán - Nôm tại trường làng, sau đó chuyển theo học tại trường sơ học yếu lược ở châu lỵ Điềm He, trong thời gian theo học tại đây, đồng chí luôn là học sinh xuất sắc của trường nên được chọn tuyển vào học tại trường tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn.

ảnh 3_5.jpgNhà của đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan. tỉnh Lạng Sơn

ảnh 4_4.jpgMột góc trong nhà thờ đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan. tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian học tại Trường tiểu học Pháp -Việt Lạng Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ - người bạn học đồng môn, đồng chí hướng, hai đồng chí luôn là học sinh xuất sắc của trường. Trong bối cảnh phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang được dấy lên khắp nơi trong cả nước, chứng kiến người dân bị thực dân Pháp áp bức, bóc lột, cùng với nhiều biến động mới của phong trào yêu nước đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước, đồng chí luôn trăn trở, quyết chí phải làm gì để người dân và quê hương xứ sở thoát khỏi chế độ hà khắc của bọn thực dân, phong kiến. Nung nấu ý chí đó, đồng chí đã trở thành một trong những nhân tố nòng cốt của nhóm thanh niên yêu nước ở trường tiểu học Pháp - Việt, tích cực nghiên cứu Báo thanh niên và các tài liệu tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (năm 1925) và phong trào để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh (năm 1926) do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát động trong cả nước. Phong trào đấu tranh do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát động cùng với việc Hội tổ chức cho học viên trong nước sang Trung Quốc dự các lớp huấn luyện đi qua địa phận châu Văn Uyên, châu Thoát Lãng đã lay động mạnh mẽ ý chí, thôi thúc người thanh niên yêu nước Lương Văn Tri quyết tâm tham gia hoạt động phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

ảnh 2_6.jpgTrường Tiểu học Mỹ Liệt Nơi đồng chí Lương Văn Tri học thuở nhỏ tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Trong kỳ nghỉ hè năm học 1926-1927, Lương Văn Tri cùng người bạn học Hoàng Văn Thụ đã quyết định không tiếp tục theo học tại trường Tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn, tìm cách qua biên giới, sang đất Trung Quốc, liên lạc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên để tham gia hoạt động cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân, nhưng vẻ vang của đồng chí Lương Văn Tri bắt đầu từ đây. Tháng 01/1928, từ con đường mòn bên làng Cốc Nam gần thị trấn Đồng Đăng, đồng chí Lương Văn Tri và Hoàng Văn Thụ đã bí mật vượt núi từ Đồng Đăng sang Trung Quốc, với sự giúp đỡ của ông Hoàng Thình Chang một người quen cũ của gia đình đồng chí Hoàng Văn Thụ, hai đồng chí đã tìm gặp được gia đình anh Mã Khánh Phương tại làng Lũng Nghịu  vốn ở Văn Uyên sang Trung Quốc lánh nạn. Hai đồng chí đã được gia đình anh Phương che chở và giúp đỡ trong thời gian chưa gặp được tổ chức cách mạng. Cuối tháng 01/1928, với sự giúp đỡ của anh Phương, hai đồng chí đã bắt liên lạc với ông Bùi Ngọc Thành  đại diện của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại Bản Đẩy, một cơ sở bí mật của những người cách mạng Việt Nam hoạt động tại khu vực Lũng Nghịu - Long Châu - Nam Ninh. Ông Bùi Ngọc Thành đã bố trí cho hai đồng chí gặp gỡ các đồng chí của Hội đang hoạt động bí mật tại thị trấn Long Châu. Đến cuối năm 1928, ông Bùi Ngọc Thành, đại diện Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã tuyên bố kết nạp đồng chí Lương Văn Tri và Hoàng Văn Thụ vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và được tổ chức phân công sinh hoạt tại chi hội Nam Ninh. Trong bối cảnh chính quyền Tưởng Giới Thạch khủng bố gắt gao, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã mở các xưởng học nghề, sửa chữa cơ khí để che mắt Quốc dân Đảng. Đồng chí Lương Văn Tri đã được tổ chức bố trí làm công nhân cơ khí của xưởng cơ khí Nam Hưng, vừa làm công việc của một người thợ cơ khí thực thụ, vừa thâm nhập tuyên truyền gây dựng các cơ sở quần chúng bí mật giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Năm 1929, sau khi nghiên cứu tuyên ngôn và điều lệ của Đông Dương cộng sản Đảng, Lương Văn Tri và các đồng chí của mình ở chi Hội Việt nam cách mạng thanh niên tại Nam Ninh - Long Châu đã tán thành việc gia nhập Đông Dương cộng sản Đảng. Cuối năm 1929, đồng chí Lương Văn Tri được kết nạp trở thành đảng viên của tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng (một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Trên cơ sở sự ra đời của ba tổ chức cộng sản, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bắt đầu đảm nhận sứ mệnh lịch sử - lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Thực hiện chủ trương chuyển hóa đội ngũ đảng viên của ba tổ chức cộng sản đảng hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, đồng chí Lương Văn Tri đã trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ giữa năm 1930 đến đầu năm 1931, thông qua đường dây giao liên bí mật từ Long Châu qua Bằng Tường, Lũng Nghịu, được sự hỗ trợ tích cực của các quần chúng trung kiên giữa người Việt Nam sinh sống trên đất Trung Quốc, đồng chí Lương Văn Tri và đồng chí Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 3 tổ chức quần chúng trung kiên ở Lũng Nghịu (Bằng Tường, Trung Quốc). Từ 3 tổ chức này, các cơ sở cách mạng của quần chúng trung kiên tiếp tục nhanh chóng phát triển mạnh ở xóm Khưa Lếch (Bằng Tường, Trung Quốc), tới các xóm Khưa Đa, Ma Mèo, Tà Lài thuộc xã Tân Yên, châu Văn Uyên (Lạng Sơn). Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng vùng núi biên giới Việt - Trung, sự hoạt động tích cực của đồng chí Lương Văn Tri và đồng chí Hoàng Văn Thụ, phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn bắt đầu được xây dựng qua việc hình thành các tổ chức quần chúng trung kiên ở khu vực biên giới, đã thiết lập được đường dây liên lạc giữa phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn. Cuối năm 1931, do yêu cầu của phong trào cách mạng trong nước, công tác đào tạo cán bộ chính trị, quân sự, đồng chí Lương Văn Tri được Chi bộ Đảng vùng núi biên giới Việt - Trung bố trí vào học Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) từ cuối năm 1931 đến cuối năm 1935. Mùa hè năm 1936, đồng chí Lương Văn Tri cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Mã Khánh Phương được cử về nước từ Lũng Nghịu (Bằng Tường, Trung Quốc) về Bắc Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng cách mạng trung kiên, làm nòng cốt cho phát triển phong trào cách mạng ở Bắc Sơn. Trên cơ sở phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở Bắc Sơn, ngày 25/9/1936, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập. Từ cuối năm 1936 đến giữa năm 1938, đồng chí Lương Văn Tri được phân công tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Đồng chí đã liên hệ tuyên truyền vận động tổ chức lại nhóm thanh niên trung kiên yêu nước Bế Văn Bính, Mỗ Văn Hải, Lương Như Ý,... làm nòng cốt cho cuộc vận động xây dựng phong trào cách mạng ở Tràng Định. Ngày 11/4/1938, đồng chí Lương Văn Tri cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ tới thôn Nà Han, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương) huyện Tràng Định tổ chức kết nạp đảng viên, tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định. Bằng những nỗ lực hoạt động của đồng chí Lương Văn Tri đến giữa năm 1938 đã góp phần tổ chức thành công các khoá huấn luyện cách mạng cho đội ngũ cán bộ trong nước, trong đó có nhiều cán bộ của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng; góp phần quan trọng cho việc hình thành và phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở Đảng, các tổ chức cách mạng của quần chúng ở Lạng Sơn phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trong những năm tiếp theo. Cuối tháng 11/1939, tại Hội nghị Xứ uỷ Bắc Kỳ ở Yên Mỹ, Thuận Thành, Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ Bảy Trung ương, đồng chí Lương Văn Tri được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ là Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách công tác quân sự; đồng chí đã chỉ đạo tổ chức mở các lớp huấn luyện quân sự đầu tiên để làm nòng cốt cho công tác tiếp tục nhân rộng huấn luyện quân sự ra các địa phương ở Bắc Kỳ; vừa huấn luyện quân sự, vừa giảng dạy chính trị. Ngày 27/9/1940, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ gây tiếng vang khắp toàn quốc làm cho kẻ thù hoang mang, lo sợ và dùng mọi thủ đoạn dã man để đàn áp, khủng bố. Trước tình hình đó, tháng 11/1940, Trung ương Đảng họp tại Đình Bảng, Bắc Ninh đã quyết định duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, thành lập đội du kích, bằng hình thức vũ trang công tác, khi cần thì chiến đấu chống các hình thức khủng bố của giặc, bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân, phát triển cơ sở cách mạng, tiến tới thành lập căn cứ địa du kích, lấy vùng Bắc Sơn - Võ Nhai làm trung tâm do Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo. Tháng giêng năm 1941, đồng chí Lương Văn Tri được Trung ương và Xứ uỷ giao nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo củng cố Đội du kích Bắc Sơn, phân công trực tiếp đảm nhận Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, triển khai kế hoạch của Trung ương xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai.  

          Sau khi nắm tình hình hoạt động, khó khăn của các cơ sở quần chúng cách mạng ở Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã bắt tay vào chỉ đạo, tập hợp, củng cố đội du kích Bắc Sơn, sắm thêm vũ khí, tổ chức luyện tập theo kỹ năng chiến thuật đánh du kích cho các đội viên. Tại khu rừng Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ, Bắc Sơn), đồng chí Lương Văn Tri đã chỉ đạo mở một số lớp huấn luyện quân sự, chính trị cho Đội du kích Bắc Sơn và cán bộ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh. Với sự nỗ lực chỉ đạo hoạt động của đồng chí Lương Văn Tri cùng một số đồng chí cán bộ tăng cường của Xứ uỷ Bắc Kỳ, trong một thời gian ngắn, cơ sở cách mạng ở Bắc Sơn (Lạng Sơn), Võ Nhai (Thái Nguyên) có bước phát triển mới, vùng rừng núi hiểm trở có địa thế nối liền nhau thuộc các xã Vũ Lăng, Vũ Lễ, Hữu Vĩnh, Ngư Viễn (Bắc Sơn) và Lâu Thượng, Phú Thượng, Tràng Xá (Võ Nhai) đã trở thành khu căn cứ địa vững mạnh của Đội du kích, trong đó căn cứ Khuổi Nọi là trung tâm. Từ đây có thể triển khai nhanh chóng lực lượng đến Võ Nhai sang Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương (Thái Nguyên), sang Yên Thế (Bắc Giang), lên Na Rì (Bắc Cạn), qua Hữu Lũng, Bằng Mạc (Lạng Sơn). Các lớp huấn luyện quân sự, huấn luyện chính trị ở Xứ uỷ Bắc Kỳ do đồng chí Lương Văn Tri phụ trách được mở tại căn cứ Khuổi Nọi đã đào tạo được nhiều cán bộ cho phong trào cách mạng các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang...Với sự chỉ huy tài tình của đồng chí Lương Văn Tri, trong thời gian ngắn, từ Đội du kích đầu tiên đã hình thành trung đội du kích Bắc Sơn, phong trào cách mạng ở Bắc Sơn sau thời gian bị thực dân Pháp khủng bố đã được khôi phục và phát triển, đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự hình thành và phát triển phong trào cách mạng ở các Châu lân cận như Bình Gia, Bằng Mạc và Hữu Lũng.

          Ngày 23/02/1941, Đội cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập, đồng chí Lương Văn Tri, Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ được chỉ định làm Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng và trước các đồng chí Trung ương, đồng chí Lương Văn Tri - Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn nghiêm trang đọc 5 lời thề danh dự của Đội:

"1- Không phản Đảng.

2- Tuyệt đối trung thành với Đảng.

3- Kiên quyết chiến đấu trả thù cho các đồng chí đã hy sinh.

4- Không hàng giặc.

5- Không hại dân"

          Toàn thể Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn cùng đồng thanh tuyên thệ “xin  thề” tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với vai trò người Chỉ huy trưởng, đồng chí Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ đạo Đội cứu quốc quân Bắc Sơn cho ra đời Bản tin “Du kích” do đồng chí là chủ bút, để làm tài liệu tuyên truyền trong quá trình vận động, phát triển phong trào cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai.

          Nhằm khơi dậy khí thế của quần chúng cách mạng, ngày 01/5/1941, Đội cứu quốc quân Bắc Sơn đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn nhân ngày Quốc tế Lao động tại khu rừng Khuổi Nọi với sự tham gia của đông đảo quần chúng cách mạng ở châu Bắc Sơn (Lạng Sơn) và châu Võ Nhai (Thái Nguyên). Đồng chí Lương Văn Tri thay mặt Ban Chỉ huy, công bố quyết định của Trung ương Đảng phát triển Đội du kích Bắc Sơn thành Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn. Tháng 6/1941, trước yêu cầu hoạt động của Đội cứu quốc quân và việc xây dựng củng cố căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, đồng chí Lương Văn Tri, Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ được Trung ương chỉ định làm Chính trị viên Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

          Với cương vị là Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao trong việc xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, phát triển Đội du kích Bắc Sơn trở thành Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (Đội cứu quốc quân 1) - là một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

          Trước hoạt động mạnh mẽ của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, ngày 25/7/1941, thực dân Pháp huy động lực lượng tiến hành một cuộc đàn áp khốc liệt quy mô lớn đối với căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai. Trong cuộc đàn áp quy mô lớn này, thực dân Pháp và tay sai đã gây nhiều tội ác đối với nhân dân Bắc Sơn, nhiều làng bản bị đốt phá, nhiều quần chúng cách mạng bị giết, bị bắt và bị tra tấn dã man, chúng dồn dân tập trung ở Đàng Lang, xã Quỳnh Sơn (nay là xã Bắc Quỳnh) để hòng “tát nước bắt cá” tập trung tiêu diệt Đội cứu quốc quân Bắc Sơn. Trước tình hình đó, để bảo toàn lực lượng, đồng chí Chính trị viên - Lương Văn Tri cùng đồng chí Chỉ huy trưởng - Phùng Chí Kiên đã họp bàn với Đảng bộ Bắc Sơn quyết định rút toàn bộ Đội cứu quốc quân chia làm 2 phân đội theo hai hướng lên Cao Bằng và ra khu vực biên giới Việt - Trung. Ngày 10/8/1941 phân đội do đồng chí Lương Văn Tri và đồng chí Phùng Chí Kiên chỉ huy rút sang địa phận Bình Gia (Lạng Sơn) qua Na Rì, Ngân Sơn (Bắc Kạn) để lên Cao Bằng. Do một tên chánh tổng phản động ở châu Na Rì khai báo, đồng chí Lương Văn Tri cùng các đồng chí của mình bị quân địch bao vây, buộc phải nổ súng ngăn chặn địch để rút khỏi địa bàn. Trong cuộc chiến đấu anh dũng ấy, đồng chí Phùng Chí Kiên đã hy sinh oanh liệt, đồng chí Lương Văn Tri trúng đạn bị thương nặng, bị địch bắt và giam ở nhà tù Cao Bằng. Do bị địch tra tấn dã man, ngày 29/9/1941, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà tù của thực dân Pháp ở thị xã Cao Bằng.

ảnh 6_2.jpgKhu nhà lưu niệm tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh nơi sinh của đồng chí Lương Văn Tri

ảnh 5_3.jpg

Bằng Tổ quốc ghi công đồng chí Lương Văn Tri

Sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri vô cùng oanh liệt, góp phần quan trọng vào việc gây dựng, phát triển phong trào cách mạng các tỉnh Đông Bắc, trong đó có huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; góp phần xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai, một trong những căn cứ địa cách mạng đầu tiên do Trung ương Đảng trực tiếp tổ chức và lãnh đạo; góp phần quan trọng trong tổ chức, xây dựng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, một trong những tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lương Văn Tri luôn không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, có lý tưởng cao đẹp, lối sống trong sáng, trọng đạo lý, trọng nghĩa tình, gần gũi yêu thương đồng chí, đồng đội. Đồng chí để lại cho chúng ta bài học quý báu về tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản, về tinh thần yêu nước, giác ngộ lý tưởng cộng sản và kiên định lập trường giai cấp công nhân và bài học về tác phong của người lãnh đạo cách mạng dân chủ, gần gũi, hoà đồng, tình đoàn kết, tinh thần tự phê bình và phê bình. Đối với quê hương Văn Quan, Lạng Sơn, đồng chí đã có nhiều công lao trong việc thành lập các tổ chức quần chúng cách mạng, huấn luyện quân sự và chỉ đạo phong trào cách mạng Lạng Sơn ngày càng phát triển, góp phần tạo nên những thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Lương Văn Tri đã hy sinh anh dũng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng và toàn dân ta. Suốt chặng đường 13 năm hoạt động cách mạng kiên cường, đầy nhiệt huyết, sự hy sinh thầm lặng, oanh liệt của người chiến sỹ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

ảnh 7_0.jpgKhu di tích lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

ảnh 8_0.jpgLễ dâng hương tại tượng đài đồng chí Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Nhân dịp kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) là dịp để Nhân dân huyện Văn Quan ôn lại truyền thống lịch sử về Đảng, quê hương, đất nước, tưởng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí Lương Văn Tri – là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri tạo cảm hứng và truyền động lực cho thế hệ trẻ trên mảnh đất Văn Quan, phấn đấu xây dựng quê hương Văn Quan ngày càng giàu đẹp./.

Công Anh