Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN VĂN QUAN

Ngày 30/3/2023, tại huyện Văn Quan, Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội tổ chức khảo sát về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

Anh 1_175.pngĐoàn làm việc khảo sát thực tế tại mô hình trồng cây ăn quả của ông Lành Văn Yêu tại xã An Sơn

          Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế mô hình kinh tế chăn nuôi ngựa bạch của ông Hoàng Văn Đường và mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của ông Lành Văn Yêu tại xã An Sơn. Theo báo cáo của UBND huyện Văn Quan, từ năm 2021 đến nay, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Văn Quan được giao nguồn vốn đầu tư phát triển hơn 318 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp hơn 114 tỷ 700 triệu đồng. Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia được huyện tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực như Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục và đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo...Thông qua đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

Anh 2_182.pngĐoàn làm việc khảo sát thực tế mô hình kinh tế chăn nuôi Ngựa bạch của ông Hoàng Văn Đường tại xã An Sơn

          Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, hạn chế như: nguồn vốn Trung ương giao muộn; một số hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương ban hành chậm hoặc chưa được ban hành nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đa số các xã còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn nên chưa đảm bảo việc quản lý, thực hiện một số dự án được giao làm chủ đầu tư...

Anh 3_173.pngĐoàn làm việc tại UBND huyện Văn Quan

          Tại buổi làm việc, UBND huyện Văn Quan cũng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương và tỉnh như: ban hành số tay hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp đầy đủ nội dung trọng tâm của các văn bản liên quan để địa phương dễ tra cứu và áp dụng; cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án; ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện các tiểu dự án./.

Kim Loan - Hoàng Hải