Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Dân quân tự vệ xã Điềm He làm công tác dân vận

Nằm trong nội dung kế hoạch huấn luyện năm 2022, ngày 30/5/2022,  Ban Chỉ huy Quân sự xã Điềm He đã huy động  88 chiến sỹ Dân quân tự vệ xã làm công tác dân vận.

dh1.pngDân quân tự vệ xã Điềm He đổ Bê tông xi măng đường giao thông nông thôn

dh2_0.pngDân quân tự vệ xã Điềm He đổ Bê tông xi măng đường giao thông nông thôn

Sau một ngày, với tinh thần xung kích, lao động hăng say, các cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ xã đã đổ Bê tông xi măng đường giao thông nông thôn, kè cầu tại thôn Nà Bung, xã Điềm He được 50m. Bên cạnh đó các chiến sỹ Dân quân tự vệ còn hỗ trợ vận chuyển đồ dùng từ trụ sở làm việc cũ của UBND xã Điềm He đến trụ sở mới.

dh3_3.jpgDân quân tự vệ xã Điềm He hỗ trợ vận chuyển đồ dùng từ trụ sở làm việc cũ của UBND xã đến trụ sở mới

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của lực lượng Dân quân tự vệ, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Hiền – Xuân Tùng