Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan.

Ngày 30/3/2023, Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội(NHCSXH) huyện Văn Quan tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 -2028.

nh3.pngĐại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan.

nh 2.pngĐại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan.

nh1_0.pngĐại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức thực hiện, phát huy vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị để phối hợp với chuyên môn cùng cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó cán bộ, người lao động yên tâm công tác, thêm yêu ngành, yêu nghề. Công đoàn thực sự là tổ chức quần chúng rộng rãi, là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, là nòng cốt động viên cán bộ, người lao động trong các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đến 28/03/2023: Tổng nguồn vốn hoạt động: 400.659 triệu đồng tăng 118.389 triệu đồng so với năm 2017 trong đó: Nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH đạt 2.600 triệu đồng; Huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 11.988 triệu đồng, tăng 6.059 triệu đồng so với năm 2017; Tổng dư nợ đạt 399.059 triệu đồng, tăng 116.590 triệu đồng so với năm 2017; Tổng số hộ còn dư nợ 6.348 hộ; dư nợ bình quân 62,8 triệu đồng/hộ, tăng 26,8 triệu đồng so với năm 2017; Tổng số Tổ TK&VV là 191 tổ; bình quân 01 tổ TK&VV có 33,2 thành viên; Tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt trên 99%. Bên cạnh đó,hoạt động Công đoàn bộ phân Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của NHCSXH trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

nh4.pngCác đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan.

nh 5.pngĐại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

nh 6.pngRa mắt Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện trên các mặt hoạt động, vận động đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đưa hoạt động của Phòng Giao dịch ổn định và phát triển bền vững, góp phần xây dựng chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Tuấn Nghị, tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn bộ phân Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan./.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG