Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc cử tri chuyên đề 2022 tại huyện Văn Quan

Ngày 29/4/2022, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề năm 2022 tại huyện Văn Quan về kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan.

Anh 1_81.pngToàn cảnh Hội nghị

Thực hiện các Nghị quyết Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo rất sát sao việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021, Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND trên địa bàn huyện. Đến nay, cơ bản tất cả các thôn, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của các Nghị quyết. Nhiều nhà đầu tư trên địa bàn huyện đã quan tâm đến các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, nhất là chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng. Bước đầu huyện đã hướng dẫn, hỗ trợ được một số HTX thành lập mới và một số hộ dân được vay vốn hỗ trợ lãi suất tín dụng để phát triển sản xuất, tạo được niềm tin cho Nhân dân trên địa bàn huyện về chính sách và sự quan tâm của Nhà nước đối với Nhân dân. Đối với công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND cũng luôn được quan tâm chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Nghị quyết được thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Kết quả: giao chỉ tiêu, kinh phí thực hiện năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu giao; chỉ tiêu của năm 2022, các xã đang triển khai thực hiện.

Anh 2_86.pngĐồng chí Lương Mai Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết

Qua buổi tiếp xúc cử tri đồng chí Lương Mai Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết và sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận các cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021;  Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hóa, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;  phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trên địa bàn trong công tác hướng dẫn thủ tục hồ sơ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được vay vốn hỗ trợ lãi suất tín dụng để thực hiện các dự án phát triển sản xuất; đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch triển khai đảm bảo được kịp thời có kết quả cụ thể; tiếp tục rà soát điều chỉnh cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh vào nông nghiệp, nông thôn., đẩy mạnh công tác xã hội hóa…Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các xã, thị trấn, các HTX và người dân trong thực hiện các Nghị Quyết; thực hiện bố trí quỹ đất để xây dựng các Nhà Văn hóa thôn và sân thể thao trên địa bàn các xã để đảm bảo diện tích đạt chuẩn nông thôn mới, để nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian vừa qua.

Anh 3_86.pngCử tri phát biểu tại Hội nghị

Anh 4_15.jpgĐại biểu HĐND tỉnh giải trình các ý kiến tại Hội nghị

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực của cử tri và đã giải trình, tháo gỡ tại hội nghị đồng thời nêu một số mục tiêu, giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới../

Kim Loan – Quốc Mừng