Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cụm thi đua số 4 Đảng ủy các xã gồm Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ huyện Văn Quan tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cơ sở năm 2023

Ngày 18/5/2023, Cụm thi đua số 4 Đảng ủy các xã gồm Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ huyện Văn Quan tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cơ sở năm 2023. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Quan chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm.

anh 1_207.pngCụm thi đua số 4 Đảng uỷ các xã gồm Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cơ sở năm 2023.

anh 2.._1.pngCụm thi đua số 4 Đảng uỷ các xã gồm Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cơ sở năm 2023.

anh 4_176.pngBan Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thi

Tham gia hội thi, có 11 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng ủy các xã Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ. Các thí sinh trải qua 03 nội dung thi, gồm thi chào hỏi; thi thuyết trình và phần thi trả lời câu hỏi kiến thức chung, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ.

anh 5_100.png

Phần thi của các thí sinh tham dự hội thi.

anh 7_54.png

Phần thi của các thí sinh tham dự hội thi.

anh 7_55.png

Các thí sinh được trao giải tại hội thi

anh 8...png

Các thí sinh được trao giải tại hội thi

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong cụm 4 xã Tri Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng, Hữu Lễ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; tuyên truyền, phổ biến, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và 02 giải Nhất;  02 giải Nhì, 03 giải 3 và 05 Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao./.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG