Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi hội Bảo tồn dân ca huyện Văn Quan tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Dân tộc bản địa Thế giới.

Ngày 07/8/2022, Chi hội Bảo tồn dân ca huyện Văn Quan phối hợp với Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ  chào mừng Ngày Dân tộc bản địa Thế giới 09/8.

td1_1.png

Tọa đàm, giao lưu văn nghệ  chào mừng ngày Dân tộc bản địa Thế giới 09/8.

td2.jpg

Tọa đàm, giao lưu văn nghệ  chào mừng ngày Dân tộc bản địa Thế giới 09/8.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã cùng ôn lại Ngày Dân tộc bản địa thế giới, chia sẻ về hoạt động của Chi hội Bảo tồn dân ca huyện, công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm bằng việc làm cụ thể, thiết thực như tổ chức các cuộc liên hoan dân ca cấp huyện; mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính, các làn điệu dân ca Tày - Nùng; phục dựng lễ hội truyền thống, giao lưu dân ca chợ phiên. Thông qua các hoạt động đã khuyến khích khả năng sáng tác văn hóa, nghệ thuật trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.

td3_1.png

Tọa đàm, giao lưu văn nghệ  chào mừng ngày Dân tộc bản địa Thế giới 09/8.

td4_1.png

Tọa đàm, giao lưu văn nghệ  chào mừng ngày Dân tộc bản địa Thế giới 09/8.

Cũng tại buổi tọa đàm các thành viên Chi hội Bảo tồn dân ca huyện đã biểu diễn các tiết mục hát sli, then, lượn, quan làng, cò lẩu…đậm đà bản sắc dân tộc./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG