Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Thuế khu vực IV tập huấn triển khai áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

Ngày 19/4/2022, Chi cục Thuế khu vực IV phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Quan.

Anh 1_78.pngToàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, tập trung vào các nội dung: hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử; hướng dẫn tra cứu thông báo kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử, tra cứu hóa đơn điện tử trên cổng thông tin của cơ quan thuế; điều kiện và đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử; các trường hợp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không thu tiền, có thu tiền...

Anh 2_83.pngCác đại biểu tham gia Hội nghị

Anh 3_83.pngCác đại biểu tham gia Hội nghị

Việc sử dụng hóa đơn điện tử là giải pháp tiên tiến, mang lại lợi ích đa chiều cho cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cho cơ quan quản lý Nhà nước và toàn xã hội. Từ 01/7/2022, tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh trước đây sử dụng hóa đơn, chứng từ bằng giấy sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử./.