Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Thuế Khu vực IV huyện Văn Quan tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

Ngày 15/3/2023, Chi cục Thuế Khu vực  IV huyện Văn Quan tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023 cho hơn 100 học viên là kế toán các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Quan.

z4184089003781_2b8f4aa754c9e1859dbc5fb2513ad52e.jpgChi cục Thuế Khu vực  IV,  tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

z4184088992551_df663ad97d2fe48bd1d6ef7a3a0c07d5.jpgChi cục Thuế Khu vực  IV,  tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

z4184088981788_d96357e55bd263c68ce61efb1e3adc28.jpgChi cục Thuế Khu vực  IV,  tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

z4184088992539_339784c963f1d358172fd617f7a45cee.jpgChi cục Thuế Khu vực  IV,  tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

Tại Hội nghị, các học viên được nghe tuyên truyền Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023; Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 và Quyết định số 01/2023 ngày 31/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó các học viên còn được hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập còn sai sót; hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh, kế toán, ủy nhiệm thu các xã, thị trấn lập và nộp các tờ khai thuế qua điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng Etax Mobile trên điện thoại thông minh, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng DVC Quốc gia và một số nội dung khác có liên quan./.

HOÀNG HIỀN - QUỐC MỪNG