Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện tiêu chí về môi trường tại huyện Văn Quan

Ngày 20/5/2022, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan.

mt1.pngChi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn tập huấn thực hiện tiêu chí về môi trường tại huyện Văn Quan

mt2 (1).pngCác đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại Hội nghi tập huấn, 63 học viên là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cán bộ Địa chính - Xây dựng và Môi trường xã Bình Phúc; đại diện các tổ chức chính trị, đoàn thể xã, thôn, được nghe triển khai các nội dung về: Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

mt3.pngÔng Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục trưởng Chi cục BV MT tỉnh Lạng Sơn triển khai các nội dung về tiêu chí về môi trường

Thông qua đó, nhằm nâng cao kiến thức thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng chuẩn nông thôn mới; tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiêu chí số 3 môi trường theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả, duy trì có chất lượng công tác bảo vệ môi trường nông thôn./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng