Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm và tượng đài Lương Văn Tri

Ngày 15/8/2020, Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm và Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, huyện Văn Quan.

Anh 1_94.png

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

dâng hương tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri

Anh 2_99.png

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

dâng hương tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri

Anh 3_89.png

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

dâng hương tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri

Tại đây, đoàn đã ôn truyền thống đấu tranh cách mạng kiên trung, bất khuất của đồng chí Lương Văn Tri vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và Nhân dân.

Anh 4_58.png

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri

Anh 5_35.png

Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri

Với lòng thành biết ơn sâu sắc, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình dâng những nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí và hứa tiếp nối ngọn lửa truyền thống cách mạng, tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, vượt mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Lạng Sơn trở thành tỉnh giàu về kinh tế,  vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc./.                                           

                                                                                                             Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                            Trung tâm VHTT&TT