Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đến nay  Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan đã triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách với Tổng dư nợ đạt trên 424 tỷ đồng với 8.183 hộ vay vốn, giúp cho hơn 61.000 lượt đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Vốn vay được các hộ nghèo chủ yếu đưa vào sản xuất nông nghiệp như khai hoang, cải tạo ruộng nương, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây lâm nghiệp, cây công nghiệp… gắn với tập quán sản xuất của người dân địa phương. Hiệu quả sử dụng nguốn vốn ưu đãi của Chính phủ đã được thể hiện tại Báo cáo Ngày hội Đại hội đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phố Đức Tâm, thi trấn Văn Quan, huyện Văn Quan diễn ra ngày 11/11/2023.

21112.jpgKhách hàng sử dụng vốn vay giải quyết việc làm để tăng thu nhập, góp phần tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình.

23.jpgKhách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả tạo điểm sang trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại Ngày Hội,  ông Sầm Văn Quang- Trưởng Ban công tác mặt trận phố Đức Tâm đã nhấn mạnh, “Chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai thời gian qua đã đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp, góp phần tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm... Từ nguồn vốn này, giúp hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trong cộng đồng, tạo điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần rất lớn vào mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân miền núi”, cụ thể phố Đức Tâm được Hội Nông dân, thị trấn Văn Quan tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan số tiền hơn 3.000 triệu đồng với 45 khách hàng vay vốn, người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu phố, giúp người dân vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống./.

                                                                Hoài Thu

                                                                   Phòng GD NHCSXH huyện Văn Quan