Ngày 30/6/2022, Hội Nông dân huyện Văn Quan phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022 cho 100 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân của 17 xã, thị trấn và các đồng chí Chi hội trưởng Nông dân ở thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Anh 1_111.pngToàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Văn Quan.

Anh 2_120.pngCác đại biểu dự Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022

Anh 3_116.pngCác đại biểu dự Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022

Tại Hội nghị các đại biểu được Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung về hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân thôn, phố nhiệm kỳ 2023- 2028 tập trung những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới và các nội dung khác của đại hội; nghiệp vụ quản lý, sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tài liệu tuyên truyền sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, không lạm dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm, khuyến khích nông dân xây dựng các chuỗi liên kết nông sản thực hiện theo hướng nông nghiệp sạch..

Anh 4_81.pngĐồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được trang bị những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028; nghiệp vụ công tác xây dựng, quản lý, điều hành quỹ hỗ trợ nông dân; trách nhiệm của hội viên nông dân về sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe, lợi ích của cộng đồng./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn