Ngày 08/06/2022, Hạt kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng năm 2022 tại xã Yên Phúc.

th1_3.pngHạt kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng tại xã Yên Phúc

Tại Hội nghị tập huấn 60 học viên là cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc, trưởng thôn và các chủ rừng trên địa bàn xã được nghe tuyên truyền về Luật  Lâm nghệp ngày 15/11/2017; Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2021 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, ngày 25/04/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và một số văn bản pháp quy hiện hành khác có liên quan đến công tác  quản lý bảo vệ phát triển rừng.

th2_2.pngHạt kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng tại xã Yên Phúc

Thông qua Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và chủ rừng về vai trò, tầm quan trọng công tác phòng cháy, chữa cháy đối quản lý bảo vệ rừng; tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng