Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu huyện Văn Quan có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, Bí thư các Chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện theo Quyết định số 603- QĐ/HU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo, viên chức Trung tâm Chính trị huyện, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT Lương Văn Tri, PTDT Nội trú THCS và THPT huyện,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn chủ trì hội Hội nghị tại điểm cầu cấp xã, thị trấn.

anh 1_123.pngToàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Văn Quan.

anh 2_132.pngToàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Văn Quan.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị  về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: “Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy”.

Việc ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 24/01/2022 là hết sức cần thiết vì trong quá trình phát triển đô thị ở nước ta đã có một số chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị được nêu trong văn kiện của các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng. Nghị quyết số 06 - NQ/TW được ban hành sẽ định hướng, là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới, hướng đến cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu của các bộ, ngành, địa phương đã nêu các ý kiến tham luận, thảo luận nhằm làm sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; việc triển khai thực hiện nghị quyết.

anh 3_133.pngĐại diện Ban Kinh tế Trung ương triển khai Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị tại điểm cầu Hà Nội

anh 4 _1.pngCác đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thống nhất trong từng hành động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi đơn vị. Cùng với đó, cần đổi mới phương pháp, tư duy thực hiện Nghị quyết, kết hợp tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành cơ chế chính sách có tính vượt trội để phát triển đô thị nhanh, hiệu quả; phân cấp phân quyền, có sự chỉ đạo quản lý thống nhất từ Trung ương, đến địa phương. Đồng thời đồng chí tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân thì Nghị quyết số 06- NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngọc Khoa - Đức Tôn