Ngày 17/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Văn Quan đã có buổi giám sát tại xã Tri Lễ về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020.

Anh 1_6.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, UBND xã Tri Lễ đã phối hợp triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và Nhân dân chung tay thực hiện. Từ năm 2016 đến năm 2020, xã đã cứng hóa được 6,5 km đường trục xã, cứng hóa đường ô tô đến trung tâm 8/8 thôn đi lại được bốn mùa. Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn thuộc nguồn vốn các chương trình, xã được đầu tư 03 công trình với tổng chiều dài 6,5 km gồm: Nà Chuông-Khòn Vả, Nà Chuông-Thồng Duống, Lũng Phúc-Bản Bang. Các công trình đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, công trình bê tông xi măng đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Anh 2_12.jpg

Đại diện Lãnh đạo xã Tri Lễ báo cáo kết quả thực hiện Đề án 109 tại xã

Anh 3_15.jpg

Đoàn làm việc kiểm tra thực tế

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể xã trong triển khai thực hiện Đề án. Đồng chí cũng đưa ra một số nhiệm vụ mà xã cần thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý công trình; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; quản lý tốt hành lang an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong gìn giữ, bảo vệ các tuyến đường, đảm bảo nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất trên địa bàn.

Kim Loan – Quốc Mừng

                                      Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan

                                                SĐT Loan: 0916.985.685