Từ ngày 03/8 đến ngày 7/8/2021 Chi nhánh Viettel huyện Văn Quan tổ chức triển khai phát triển kinh tế số cho 8 xã, thị trấn có 58 thôn bản, khối phố với gần 7.000 người dân và hội viên của các tổ chức đoàn thể của xã, thị trấn.

anh 1_32.png

Toàn cảnh buổi triển khai phát triển kinh tế số tại nhà Văn hóa xã Bình Phúc, huyện Văn Quan

Tại buổi tập huấn các đại biểu được đại diện Chi nhánh Viettel cung cấp thông tin cơ bản về mục dích ý nghĩa của chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chủ yếu phát triển cửa hàng số cho hộ gia đình tại các xã, thị trấn có sản phẩm nông sản bán trên nền tảng công nghệ số (postmart.vn và voso.vn), hướng dẫn cho các hộ gia đình đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP, trừ các sản phẩm không được đưa lên sàn thương mại điện tử theo quy định, phát triển tài khoản thanh toán điện tử, có điện thoại thông minh để tiện cho việc mua, bán hàng thông qua cửa hàng số để tiêu thụ sản phẩm nông sản trên nền tảng thương mại điện tử.

anh 2_43.png

Các đại biểu dự buổi khai phát triển kinh tế số tại nhà Văn hóa xã Bình Phúc, huyện Văn Quan

Với mục tiêu đặt ra sau khi triển khai phát triển kinh tế số, cửa hàng số, đạt chỉ tiêu tối thiểu 50% số hộ gia đình tại các xã, thị trấn có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử, phát triển mỗi xã một cây ATM mềm tại điểm Bưu điện Văn hóa xã nhằm thực hiện chức năng nạp, rút tiền mặt các tài khoản ngân hàng của công chức, viên chức, người dân thông qua nền tảng công nghệ số (ATM mềm).

anh 3_37.png

anh 4_26.png

Đại diện chi nhánh Viettel Văn Quan hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản thanh toán điện tử tại Hội nghị