Chiều ngày 24/5/2021 Huyện Ủy huyện Văn Quan tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

anh 1 (1)_4.png

Toàn cảnh buổi sơ kết Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội trường tầng III Huyện Ủy huyện Văn Quan.

anh 2_27.png

Đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy báo cáo việc thực hiện NQ số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội trường tầng III Huyện Ủy huyện Văn Quan.

          Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động số 39 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, người đứng đầu và các cán bộ đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong giai đoạn cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra giám sát Điều lệ Đảng được 675 tổ chức đảng, 89 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 200 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện lên 5.339 đồng chí, luân chuyển điều động 6 cán bộ huyện đi cơ sở, luân chuyển giữa các xã được 4 đồng chí, tổ chức 43 lớp bồi dưỡng tại huyện với 2.606 cán bộ công chức viên chức tham gia, chỉ đạo 3 xã thực hiện nhất thể hóa Bí thứ cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Bí thư đồng thời là trưởng thôn, phố, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền 2.962 cuộc…Bên cạnh đó tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một số đảng viên còn hạn chế dẫn đến biểu hiện suy thoái, đặc biệt là người đứng đầu chưa thực sự làm tốt vai trò lãnh đạo của mình, trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên.

anh 3_22.png

Các đại biểu dự buổi sơ kết Nghị quyết số 04 tại Hội trường tầng III Huyện Ủy huyện Văn Quan.

anh 4_19.png

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

          Để khắc phục những hạn chế khuyết điểm đó trong thời gian tới Huyện Ủy huyện Văn Quan tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp  ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, việc tiến hành kiểm điểm phải đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm.  

Ngọc Khoa – Đức Tôn

Trung Tâm VH,TT&TT Văn Quan