Ngày 29/4, Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh 3_31.png

Toàn cảnh hội nghị

Anh 1_28.png

Anh 2_31.png

Lãnh đạo huyện và đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri trước khi tổ chức Hội nghị

5 năm qua, Huyện ủy Văn Quan đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Trung ương và tổ chức quán triệt, học tập các nội dung của cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, kế hoạch hành động tu dưỡng rèn luyện của cá nhân bằng những việc làm cụ thể. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Anh 4_27.png

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ dự hội nghị

Từ những nhận thức và hành động trong học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Anh 6_5.png

Anh 7_13.png

Anh 8_8.png

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng tại Hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện Văn Quan đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Chú thích ảnh:

Kim Loan – Hoàng Hải

                                      Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).