Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh 1_22.png

Toàn cảnh hội nghị

Anh 2_25.png

Ông Nông Mạnh Cường, Chủ tịch UB MTTQ huyện, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người úng cử

          Căn cứ kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn xin rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND của 04 ứng cử viên; hội nghị đã tập trung, thảo luận và thống nhất lập danh sách chính thức 56 người người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra 32 đại biểu HĐND huyện, họ là những người đảm bảo tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, được nhân dân tín nhiệm và có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.

Anh 3_24.png

Anh 4_22.png

Đại biểu tham gia hội nghị

Anh 5_11.png

Ông Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

          Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan sẽ niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tại các điểm bầu cử và khu dân cư theo đúng thời gian quy định.

 

Kim Loan – Quốc Mừng

                                                Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan