Ngày 23/3/2021 Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường và thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Điềm He huyện Văn Quan.

dh 1.jpg

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường và thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Điềm He.

Tại hội nghị tập huấn, 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Lãnh đạo, công chức xã Điềm He, Bình phúc, người có uy tín ở thôn được hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tiêu chí số 3 môi trường đối với xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

dh2_1.jpg

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả và duy trì có chất lượng công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn./.

Hoàng Hiền

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan