Ngày 18/3/2021, Các chuyên gia thuộc đơn vị thành viên Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do ông Nguyễn Đức Đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Văn Quan.

qh1.jpg

Đơn vị thành viên Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn làm việc tại huyện Văn Quan.

qh2.jpg

Đại biểu dự buổi làm việc.

qh3.jpg

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Quan giới thiệu sơ bộ thông tin tổng quan; các gợi ý, đề xuất về một số nội dung định hướng quan trọng; đánh giá điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức của lĩnh vực mà đơn vị phụ trách đối với phát triển. Góp ý đề cương Quy hoạch tỉnh; nội dung tích hợp thuộc lĩnh vực do đơn vị chủ quản. Đồng thời, huyện bàn giao các tài liệu, cơ sở dữ liệu cho đơn vị tư vấn như: các quy hoạch, số liệu, bản đồ, tài liệu có liên quan đến quy hoạch; Các định hướng phát triển, các văn bản khác có nội dung liên quan tới quy hoạch; báo cáo đánh giá tổng kết các thời kỳ (từng năm trong giai đoạn từ 2016 - 2020); báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2011 – 2020; số liệu thống kê của các ngành, lĩnh vực của địa phương giai đoạn 10 năm từ 2011 – 2020; số liệu thống kê theo biểu mẫu mà đơn vị tư vấn cung cấp.

Được biết, từ ngày 15/3 -19/3/2021, dơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến và làm việc cụ thể với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các buổi làm việc, Đơn vị tư vấn sẽ thu thập thông tin phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan