Chiều ngày 11/3/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Quan tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chủ trì hội nghị.

Năm 2021, huyện Văn Quan có 138 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân. Từ công tác nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe đến chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và quản lý thanh niên trúng tuyển đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật định.

kn1_0.jpg

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác tuyển quân như: Nhận thức của một số bộ phận thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa cao; nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ thường phải đi làm xa; phương pháp quản lý ở một số cơ sở chưa khoa học, công tác thực hành lễ giao nhận quân còn có thiếu xót…

kn2_0.jpg

kn3_0.jpg

Đại biểu dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021.

Năm 2022, huyện Văn Quan sẽ tiếp tục thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan yêu cầu Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt tốt nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tập trung lãnh đaọ, chỉ đạo quyết liệt để tổ chức gọi công dân nhập ngũ đủ số lượng, có chất lượng, bảo đảm thời gian. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu không có xã trắng./.

Hoàng Hiền –Quốc Mừng

Trung tâm VHTT và Truyền thông Văn Quan