Chiều ngày 2/2/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khóa XX nhiệm 2021-2026.

hn1.png

Hội nghị hiệp thương về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Quan khóa XX .

hn2_1.png

Đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Văn Quan thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế dân số trên địa bàn huyện, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2021 -2026 là 32 đại biểu/ 55.499 người. Căn cứ Luật và các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh về xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là 60 đại biểu. Về cơ cấu người trong danh sách ứng cử, đảm bảo tỷ lệ 35% tổng số là nữ; Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên là người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn 10%; đại biểu trẻ tuổi không thấp hơn 15%; 30% trở lên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử nhiệm kỳ 2021-2026./.

hn3.png

hn4_0.png

hn5.png

Đại biểu dự hội nghị hiệp thương về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Quan khóa XX .

Hoàng Hiền

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan.