Ngày 6/1/2021, Liên đoàn lao động huyện Văn Quan tổ chức hội nghị  tổng kết  công tác công đoàn huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Trong năm 2020, Liên đoàn lao động huyện đã hoàn thành chỉ tiêu đăng ký thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm và 01 Mô hình “Dân vận khéo” với cấp ủy huyện. Các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động được thực hiện theo quy định; thành lập được 01 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hiện nay toàn huyện có 93 Công đoàn cơ sở, với tổng số đoàn viên công đoàn 2245/ 2257 công nhân, viên chức, lao động.

cd1.png

Hội nghị  tổng kết  công tác công đoàn huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2021, LĐLĐ huyện phấn đấu trên 95% đoàn viên, người lao động được học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; 100% Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua, cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; hơn 80% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 85% trở lên nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”; trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

cd2_0.png

Đại biểu dự Hội nghị  tổng kết  công tác công đoàn.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Văn Quan đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020./.

cd3_0.png

LĐLĐ huyện Văn Quan đã tặng Giấy khen cho các tập thể,  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan