Ngày 24/9/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “ Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” tại huyện Văn Quan.

Anh 1.png

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình thực thi pháp luật

về “ Quản lý, xử lý chất thải y tế” tại Trung tâm

Anh 2.png

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thường mại và dịch vụ Tân Minh

báo cáo tình hình thực thi pháp luật về “ Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt ”  tại bãi rác Tân Long

Anh 3.png

bãi rác Tân Long

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng của Trung tâm y tế huyện về công tác quản lý, xử lý chất thải y tế và kiểm tra thực tế bãi xử lý rác thải Tân Long của Công ty Cổ phần Thường mại và dịch vụ Tân Minh. Đối với Trung tâm Y tế huyện, đã thực hiện đầy đủ các quy định về xử lý nguồn thải, xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường đúng quy định; thực hiện tốt công tác phân định chất thải, lưu giữ chất thải, quản lý nước thải, vận chuyển và xử lý chất thải; chất thải Y tế tại các trạm Y tế xã, thị trấn được thu gom về Trung tâm Y tế huyện để xử lý theo quy định. Đối với Công ty Cổ phần Thường mại và dịch vụ Tân Minh, đã trang bị các thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường gồm 01 xe ép rác thùng kín, 500 thùng nhựa đựng rác có nắp, 120 xe gong và các trang bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; trong quá trình thu gom rác thải sinh hoạt thông thường chưa phát hiện thấy có chất thải nguy hại.

Anh 4.png

Đoàn làm việc tại UBND huyện Văn Quan

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác quản lý chất thải, gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn; đảm bảo nguồn chi cho công tác môi trường; phối hợp chặt chẽ giữa cấp huyện và cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; tuyên truyền nhân dân xây dựng lò đốt rác hộ gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý và xử lý rác thải, xây dựng môi trường sống lành mạnh./.                                                                         

                                                                                                                 Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                                  Trung tâm VHTT&TT