Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI VĂN QUAN

Ngày 13/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2020 - 2022 tại huyện Văn Quan.

anh 1_24.jpgToàn cảnh buổi giám sát chuyên đề tại huyện Văn Quan

Trong giai đoạn từ 01/01/2020 - 31/7/2022, tình hình khiếu nại, tố cáo và đơn kiến nghị, đề nghị trên địa bàn huyện tăng so với những năm trước. Xuất hiện một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Tuy nhiên, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Phần lớn nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù thiệt hại trong giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; việc thực hiện một số chế độ, chính sách…

anh 2_16.jpgCác đại biểu dự buổi giám sát và có ý kiến tại cuộc họp

anh 3_20.jpgCác đại biểu dự buổi giám sát và có ý kiến tại cuộc họp

Cụ thể, tại Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 150 lượt công dân, 81 vụ việc công dân yêu cầu giải quyết: tiếp 02 đoàn với 02 vụ việc đoàn đông người yêu cầu giải quyết, trong đó, 74/81 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, đạt 91,35%; 07 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Đối với người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân định kỳ đã tiếp được 59 lượt, trong đó Chủ tịch UBND huyện tiếp 39 lượt, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 20 lượt công dân. Tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện đã tiếp 10 lượt công dân với 10 vụ việc; kết quả, 10/10 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, đạt 100%.

Từ năm 2020 đến tháng 7/2022, huyện đã nhận 15 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, trong đó, 04 vụ việc khiếu nại giải quyết đúng thời hạn, 11 vụ việc khiếu nại giải quyết quá thời hạn; 5/5 đơn tố cáo đúng thẩm quyền đã được giải quyết…

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện, các phòng chức năng của huyện làm rõ thêm kết quả, quá trình giải quyết xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp công dân và chế độ cho các thành viên tham gia tiếp công dân; công tác hòa giải ở cơ sở, vai trò của tổ hòa giải này, chế độ cho các thành viên tổ hòa giải; công tác tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn; trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; nguyên nhân dẫn đến xử lý các đơn chậm hạn…

anh 4_17.jpgĐồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu kết luận buổi giám sát tại huyện Văn Quan

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Loan, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Các cấp trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tự chấn chỉnh trong nội bộ, hạn chế sai phạm, vi phạm xảy ra; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các chính sách, lĩnh vực đất đai, quan tâm xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh, đơn thư của công dân về lĩnh vực này. Lãnh đạo UBND huyện, các xã, thị trấn nhất là Chủ tịch UBND huyện, các xã, thị trấn cần quan tâm sắp xếp để đảm bảo số kỳ tiếp công dân theo lịch đề ra. Cùng với đó, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban cần tăng cường bám nắm để kịp thời chỉ đạo cụ thể giải quyết vấn đề phát sinh tại những địa bàn phức tạp; quan tâm đến hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở, không để phát sinh thành những đơn, thư khiếu nại, tố cáo./.

Ngọc Khoa - Tuấn Hoàn