Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 - NQ/ QUTW về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Chiều ngày 10/5/2022 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 - NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

anh 1_119.pngToàn cảnh buổi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 - NQ/ QUTW về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Văn Quan

Trong 10 năm qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần quân đội, chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục và phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo Bác Hồ dạy” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng môi trường văn hóa “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, căn cứ vào chỉ tiêu trên giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề ra giải pháp lãnh đạo đảm bảo công tác hậu cần sát với thực tiễn của đơn vị, xây dựng có hiệu quả khu tăng gia sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu vườn, giàn hợp lý theo mùa vụ, với tổng diện tích đất tăng gia sản xuất của toàn đơn vị có 1.600 m2 để trồng các loại rau, hệ thống chuồng trại đủ tiêu chuẩn, để cải thiện bữa ăn đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, đưa bếp ăn thấp hơn giá thị trường từ 7% đến 10%. Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt 98,7%, sử dụng vật chất trang bị quân y, thuốc điều trị chặt chẽ theo đúng quy định. Đồng thời đơn vị tập trung các nguồn lực để xây dựng thế trận hậu cần trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng ngành hậu cần Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

anh 2_129.pngCác đại biểu dự tổng kết 10 năm về công tác hậu cần Quân đội

anh 3_131.pngCác đại biểu dự tổng kết 10 năm về công tác hậu cần Quân đội

Bên cạnh đó quỹ đất chưa đảm bảo cho việc tăng gia sản xuất của đơn vị, công tác xây dựng một số công trình thiết yếu trong khu vực phòng thủ còn chậm…

anh 4_103.png

Thượng tá Triệu Anh Tuấn, Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo tại Hội trường

anh 5_52.pngMột số mô hình triển lãm tại buổi tổng kết

anh 6_37.pngMột số mô hình triển lãm tại buổi tổng kết

Để khắc phục những hạn chế đó trong những tiếp theo đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có bản linh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm cao trong công tác, chủ động xây dựng phương án đảm bảo hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng và các hoạt động hội thi, hội thao của các ngành nghiệp vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào chỉ huy, chỉ đạo và quản lý hậu cần, phát huy mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu công tác hậu cần Quân đội đã đề ra./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn