Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị lần thứ Chín, khóa XXIII.

Ngày 28/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị  lần thứ Chín, khóa XXIII (mở rộng), nhằm sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

hn1_0.pngBan Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị  lần thứ Chín, khóa XXIII.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, lựa chọn được các nhiệm vụ trọng tâm, công trình, phần việc cụ thể phù hợp để triển khai thực hiện. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 4/17 nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất vụ Đông - Xuân, ước tổng diện tích gieo trồng được 4. 770ha, đạt 104% kế hoạch. Công tác chăn nuôi, thủy sản được duy trì, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát. Công tác trồng rừng được tích cực triển khai. Chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, xây dựng sản phẩm OCOP, hiện nay đã tiến hành lấy thông tin về sản phẩm và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với sản phẩm Mật ong An Bình; Bánh nướng Bà Điểm. Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra, khôi phục sản xuất ổn định đời sống Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát được tăng cường; chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, an ninh  chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

vlcsnap-2022-06-30-16h19m47s257.pngBan Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị  lần thứ Chín, khóa XXIII.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Quan tiếp tục  lãnh đạo, chỉ đạo  quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2022; tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nghe ý kiến của các phòng, ban, ngành, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới./.

 

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG