Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
68/CTr-UBND 30-08-2022 Chương trình công tác tháng 9 năm 2022 của UBND huyện
173/CTr-HĐND 30-08-2022 Chương trình Công tác tháng 9 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
65/CTr-UBND 25-08-2022 Chương trình thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện Văn Quan, đợt 02 năm 2022
58/CTr-UBND 29-07-2022 Công tác tháng 8 năm 2022 của UBND huyện
136/TB-HDND 05-07-2022 Chương trình Công tác tháng 7 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
49/CTr-UBND 01-07-2022 Chương trình công tác tháng 7 của UBND huyện năm 2022
47/CTr-UBND 30-06-2022 Chương trình Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
39/CTr-UBND 31-05-2022 Chương trình Công tác tháng 6 năm 2022 của UBND huyện
102/CTr-HĐND 31-05-2022 Chương trình Công tác tháng 6 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
76/CTr-HĐND 02-05-2022 Chương trình Công tác tháng 5 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
33/CTr-UBND 29-04-2022 Chương trình Công tác tháng 5 năm 2022 của UBND huyện
26/CTr-UBND 01-04-2022 Chương trình Công tác tháng 4 năm 2022của UBND huyện
44/CTr-HĐND 28-03-2022 Chương trình công tác Công tác tháng 4 năm 2022của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
20/CTr-UBND 11-03-2022 Chương trình công tác tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Văn Quan
27/CTr-HĐND 04-03-2022 Chương trình Công tác tháng 3 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
06/CTr-UBND 28-01-2022 Chương trình Công tác tháng 02 năm 2022 của UBND huyện
01//CTr-HĐND-PC 04-01-2022 Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 2022
122/CTr-UBND 31-12-2021 Chương trình Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
256/CTr-HĐND 31-12-2021 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2022 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện
120/CTr-UBNd 31-12-2021 Chương trình Công tác tháng 01năm 2022của UBND huyện
12/UBND-TCKH 09-02-2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện Văn Quan
361/BC-UBND 17-06-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
72/KH-UBND 03-04-2020 Kế hoạch Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021
57/KH-UBND 17-03-2020 Kế hoạch Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Văn Quan
20/ĐA-UBND 05-03-2020 Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)
49/KH-UBND 05-03-2020 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới và xã Trấn Ninh đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2020
36/KH-UBND 26-02-2020 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Quan năm 2020
29/KH-UBND 18-02-2020 Kế hoạch Xây dựng 15 km mặt đường Bê tông xi măng đường trục xã, trục thôn theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn năm 2020
20/KH-UBND 05-02-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
344/BC-UBND 27-08-2018 Báo cáo Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm 2018
271/UBND-BC 09-07-2018 Báo cáo Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018
67/KH-UBND 09-04-2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018 và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
73/TB-UBND 09-04-2018 Thông báo Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018) và các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Văn Quan