Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
12/UBND-TCKH 09-02-2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện Văn Quan
361/BC-UBND 17-06-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
72/KH-UBND 03-04-2020 Kế hoạch Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021
57/KH-UBND 17-03-2020 Kế hoạch Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Văn Quan
49/KH-UBND 05-03-2020 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới và xã Trấn Ninh đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2020
20/ĐA-UBND 05-03-2020 Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)
36/KH-UBND 26-02-2020 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Quan năm 2020
29/KH-UBND 18-02-2020 Kế hoạch Xây dựng 15 km mặt đường Bê tông xi măng đường trục xã, trục thôn theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn năm 2020
20/KH-UBND 05-02-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
344/BC-UBND 27-08-2018 Báo cáo Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm 2018
271/UBND-BC 09-07-2018 Báo cáo Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018
73/TB-UBND 09-04-2018 Thông báo Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018) và các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Văn Quan
67/KH-UBND 09-04-2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018 và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm