Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
280/TB-VP 13-11-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
264/TB-HĐND 30-10-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023
259/TB-HĐND 23-10-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023
261/TB-VP 23-10-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
252/TB-VP 16-10-2023 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)
247/TB-HĐND 09-10-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023
236/TB-HĐND 25-09-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023
230/TB-HĐND 18-09-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023
230/TB-VP 18-09-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)
221/TB-HĐND 11-09-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023
221/TB-VP 31-08-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)
323/TB-UBND 31-08-2023 Thông báo lịch trực của lãnh đạo UBND huyện trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2023
215/TB-HĐND 31-08-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023
217/TB-VP 28-08-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)
206/TB-HĐND 28-08-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023
196/TB-HĐND 21-08-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023
205/TB-UBND 07-08-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
187/TB-VP 24-07-2023 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24.7 đến 30.7.2023
263/TB-VP 30-06-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
163/TB-VP 26-06-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)
140/TB-HĐND 26-06-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023
156/TB-VP 19-06-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)
133/TB-HĐND 19-06-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023
99/TB-HĐND 15-05-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023
212/TB-VP 08-05-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)
87/TB-HĐND 08-05-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023
115/TB-VP 30-04-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)
82/TB-HĐND 28-04-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2023
75/TB-HĐND 24-04-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023
110/TB-VP 24-04-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)
54/TB-HĐND 03-04-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 03/4/2023 đến ngày 9/4/2023
70/TB-VP 23-03-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)
52/TB-VP 27-02-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)
45/TB-VP 20-02-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
20/TB-HĐND 20-02-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023
31/TB-HĐND 13-02-2023 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023
26/TB-VP 06-02-2023 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/02 đến 12/02/2023
14/TB-HĐND 06-02-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023
06/TB-HĐND 30-01-2023 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023
48/TB-UBND 17-01-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 01 năm 2023
15/TB-VP 16-01-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 16/01/2023đến ngày 22/01/2023)
05/TB-HĐND 16-01-2023 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023
317/TB-HĐND 20-12-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 19.12 đến ngày 25.12
329/TB-VP 19-12-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19.12 đến ngày 25.12.2022
303/TB-HĐND 12-12-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022
309/TB-VP 05-12-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05.12 đến 11.12.2022
285/TB-HĐND 05-12-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022
277/TB-HĐND 28-11-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022
295/TB-VP 21-11-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21.11 đến 27.11.2022
266/TB-HĐND 21-11-2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2011
259/TB-HĐND 14-11-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022
282/VP 14-11-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/11 đến 20/11/2022
272/TB-VP 08-11-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
264/TB-VP 31-10-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
233/TB-HĐND 24-10-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022
261/TB-VP 24-10-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24.10 đến 30.10.2022
221/TB-HĐND 17-10-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 17.10 đến 23.10/2022
256/TB-UBND 17-10-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17.10 đến 23.10.2022
204/TB-HĐND 12-10-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2022
252/TB-VP 11-10-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022
240/TB-VP 03-10-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
196/TB-HĐND 03-10-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022
234/TB-VP 26-09-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26.9 đến 02.10.2022
182/TB-HĐND 19-09-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022
223/TB-VP 12-09-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12 đến 18.9.2022
176/TB-HĐND 05-09-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022
216/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo lịch trực ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2022
211/TB-VP 29-08-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 29.8 đến 04.9.2022
170/TB-HĐND 29-08-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 29/8- 04/9/2022
169/TB-HĐND 22-08-2022 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2022
208/TB-VP 22-08-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22.8 đến 28.8.2022
166/TB-HĐND 15-08-2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022
202/TB-VP 15-08-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15.8 đến 21.8.2022
156/TB-HĐND 01-08-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2022
182/TB-VP 25-07-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/7/2022 đến ngày 31/7/2022)
149/TB-HĐND 25-07-2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022
178/TB-VP 18-07-2022 Thông báo lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18.7 đến 24.7.2022
143/TB-HĐND 11-07-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDNĐ huyện từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022
170/TB-VP 11-07-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022
164/TB-VP 05-07-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04.7 đến 10.7.2022
132/TB-HĐND 04-07-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2022
154/TB-VP 27-06-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27.6 đến 03.7.2022
119/TB-HĐND 27-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022
119/TB-HĐND 27-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022
116/TB-VP 20-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/6/2022
112/TB-HĐND 13-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần cuả Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 13/6 đến ngày 19/6/2022
141/TB-VP 13-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)
131/TB-VP 06-06-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ 06.6.2022 đến 12.6.2022
127/TB-VP 30-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)
100/TB-HĐND 30-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022
95/TB-HĐND 24-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022
118/TB-VP 23-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/5/2022đến ngày 29/5/2022)
105/TB-VP 16-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 16/5/2022đến ngày 22/5/2022)
100/TB-VP 09-05-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)
79/TB-HĐND 09-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022
93/TB-VP 02-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022
74/TB-HĐND 02-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022
69/TB-VP 25-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022
82/TB-VP 18-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)
76/TB-VP 11-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 11/4/2022đến ngày 17/4/2022)