Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
213/TB-VP 06-07-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)
155/TB-VP 25-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 24/5 đến 30/5/2021
150/TB-VP 19-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/5 đến 23/5/2021
110/TB-VP 12-04-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/4 đến 18/4/2021
86/TB-UBND 15-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
76/TB-VP 08-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
74/TB-VP 07-03-2021 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của lãnh đạo, văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 3/2021
64/TB-VP 22-02-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
60/TB-VP 17-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 15/02 đến 21/02/2021
58/TB-VP 09-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/02 đến 14/02/2021
37/TB-VP 26-01-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
170/TB-VP 29-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)
169/TB-VP 22-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
166/TB-VP 15-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
151/TB-VP 08-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
142/TB-VP 01-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
135/TB-VP 25-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)
125/TB-VP 18-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)
119/TB-VP 12-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)
113/TB-VP 04-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
106/TB-VP 27-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
97/TB-VP 20-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)
89/TB-VP 13-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)
83/TB-VP 07-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)
75/TB-VP 30-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
70/TB-VP 23-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
69/TB-VP 17-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
62/TB-VP 10-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
53/TB-VP 24-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
42/TB-VP 17-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
39/TB-VP 10-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
30/TB-VP 03-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
26/TB-VP 30-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/2/2020)
22/TB-VP 21-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
12/TB-VP 13-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
02/TB-VP 06-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
330/TB-VP 30-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2019)
312/TB-VP 24-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
306/TB-VP 17-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
301/TB-VP 09-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
295/TB-VP 02-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
283/TB-VP 25-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
278/TB-VP 18-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
269/TB-VP 11-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
256/TB-VP 05-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
250/TB-VP 28-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
243/TB-VP 23-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
237/TB-VP 14-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
227/TB-VP 07-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
222/TB-VP 30-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)
216/TB-VP 23-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)
211/TB-VP 16-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
207/TB-VP 09-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
202/TB-VP 03-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/9/2019)
192/TB-VP 26-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)
185/TB-VP 19-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
179/TB-VP 12-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)
177/TB-VP 05-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)
173/TB-VP 29-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)
168/TB-VP 22-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)
165/TB-VP 15-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
163/TB-VP 08-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)
107/TB-VP 01-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)
153/TB-VP 24-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
147/TB-VP 17-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)
141/TB-VP 10-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)
135/TB-VP 03-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)
132/TB-VP 27-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)
125/TB-VP 20-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)
121/TB-VP 13-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)
116/TB-VP 06-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)
107/TB-VP 22-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
101/TB-VP 17-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
86/TB-VP 08-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)
81/TB-VP 01-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)
77/TB-VP 26-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
70/TB-VP 18-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
63/TB-VP 12-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
57/TB-VP 04-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
45/TB-VP 25-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)
40/TB-VP 19-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
35/TB-VP 12-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
30/TB-VP 29-01-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)
23/TB-VP 21-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 01/2019
17/TB-VP 15-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 1/2019
09/TB-VP 08-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 01/2019
01/TB-VP 02-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 01/2019
260/TB-VP 25-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 12/2018
248/TB-VP 10-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 12/2018
239/TB-VP 03-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 12/2018
231/TB-VP 19-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4, tháng 11/2018
227/TB-VP 12-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 11/2018
226 /TB-VP 06-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 11/2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 11/2018 29-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 11/2018
206/TB-VP 23-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 10/2018
198/TB-VP 15-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 10/2018
191/TB-VP 08-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 10/2018
182/TB-VP 01-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 10/2018