Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
116/TB-VP 20-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/6/2022
112/TB-HĐND 13-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần cuả Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 13/6 đến ngày 19/6/2022
141/TB-VP 13-06-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)
131/TB-VP 06-06-2022 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ 06.6.2022 đến 12.6.2022
100/TB-HĐND 30-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022
127/TB-VP 30-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)
95/TB-HĐND 24-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022
118/TB-VP 23-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/5/2022đến ngày 29/5/2022)
105/TB-VP 16-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 16/5/2022đến ngày 22/5/2022)
100/TB-VP 09-05-2022 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)
79/TB-HĐND 09-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022
74/TB-HĐND 02-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022
93/TB-VP 02-05-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022
69/TB-VP 25-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022
82/TB-VP 18-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)
76/TB-VP 11-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 11/4/2022đến ngày 17/4/2022)
55/TB-HĐND 11-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022
71/TB-VP 04-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/4/2022đến ngày 10/4/2022)
49/TB-HĐND 04-04-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyệntừ ngày 04/4/2022đến ngày 10/4/2022
66/TB-VP 28-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 28/3/2022đến ngày 03/4/2022)
41/TB-HĐND 28-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 28/3/2022đến ngày 03/4/2022
62/TB-VP 21-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)
59/TB-VP 14-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)
33/TB-HĐND 14-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyệntừ ngày 14/3/2022đến ngày 20/3/2022
56/TB-VP 09-03-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 07/3/2022đến ngày 13/3/2022)
50/TB-VP 28-02-2022 Thông báo lịch Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)
32/TB-HĐND 28-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022
44/TB-VP 21-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 21/02/2022đến ngày 27/02/2022)
16/TB-HĐND 21-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyệntừ ngày 21/02/2022đến ngày 27/02/2022
36/TB-VP 14-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)
15/TB_HĐND 14-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022
14/TB-HĐND 11-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022
31/TB-VP 07-02-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)
24/TB-VP 24-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)
09/TB-HĐND 24-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022
06/TB-HĐND 17-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022
19/TB-VP 12-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
03/TB-HĐND 10-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022
11/TB-VP 10-01-2022 Thông báo lịch Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)
02/TB-HĐND 04-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022
400/TB-VP 27-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
253/TB-HĐND 27-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022
247/TB-HĐND 20-12-2021 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021
233/TB-HĐND 14-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/202
385/TB-VP 13-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
383/TB-VP 09-12-2021 Thông báo Phân công công chức, nhân viên phục vụ kỳ họp cuối năm 2021 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
374/TB-VP 06-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
223/TB-HĐND 06-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
213/TB-VP 06-07-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)
155/TB-VP 25-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 24/5 đến 30/5/2021
150/TB-VP 19-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/5 đến 23/5/2021
110/TB-VP 12-04-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/4 đến 18/4/2021
86/TB-UBND 15-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
76/TB-VP 08-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
74/TB-VP 07-03-2021 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của lãnh đạo, văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 3/2021
64/TB-VP 22-02-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
60/TB-VP 17-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 15/02 đến 21/02/2021
58/TB-VP 09-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/02 đến 14/02/2021
37/TB-VP 26-01-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
170/TB-VP 29-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)
169/TB-VP 22-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
166/TB-VP 15-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
151/TB-VP 08-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
142/TB-VP 01-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
135/TB-VP 25-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)
125/TB-VP 18-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)
119/TB-VP 12-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)
113/TB-VP 04-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
106/TB-VP 27-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
97/TB-VP 20-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)
89/TB-VP 13-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)
83/TB-VP 07-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)
75/TB-VP 30-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
70/TB-VP 23-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
69/TB-VP 17-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
62/TB-VP 10-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
53/TB-VP 24-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
42/TB-VP 17-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
39/TB-VP 10-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
30/TB-VP 03-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
26/TB-VP 30-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/2/2020)
22/TB-VP 21-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
12/TB-VP 13-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
02/TB-VP 06-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
330/TB-VP 30-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2019)
312/TB-VP 24-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
306/TB-VP 17-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
301/TB-VP 09-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
295/TB-VP 02-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
283/TB-VP 25-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
278/TB-VP 18-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
269/TB-VP 11-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
256/TB-VP 05-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
250/TB-VP 28-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
243/TB-VP 23-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
237/TB-VP 14-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
227/TB-VP 07-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
222/TB-VP 30-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)