Nhảy đến nội dung

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
09/TB-HĐND 24-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022
24/TB-VP 24-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)
06/TB-HĐND 17-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022
19/TB-VP 12-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
11/TB-VP 10-01-2022 Thông báo lịch Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)
03/TB-HĐND 10-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022
02/TB-HĐND 04-01-2022 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022
400/TB-VP 27-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
253/TB-HĐND 27-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022
247/TB-HĐND 20-12-2021 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021
233/TB-HĐND 14-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/202
385/TB-VP 13-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
383/TB-VP 09-12-2021 Thông báo Phân công công chức, nhân viên phục vụ kỳ họp cuối năm 2021 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
374/TB-VP 06-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
223/TB-HĐND 06-12-2021 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
213/TB-VP 06-07-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)
155/TB-VP 25-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 24/5 đến 30/5/2021
150/TB-VP 19-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/5 đến 23/5/2021
110/TB-VP 12-04-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/4 đến 18/4/2021
86/TB-UBND 15-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
76/TB-VP 08-03-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
74/TB-VP 07-03-2021 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của lãnh đạo, văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 3/2021
64/TB-VP 22-02-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
60/TB-VP 17-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 15/02 đến 21/02/2021
58/TB-VP 09-02-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/02 đến 14/02/2021
37/TB-VP 26-01-2021 Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
170/TB-VP 29-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)
169/TB-VP 22-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
166/TB-VP 15-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
151/TB-VP 08-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
142/TB-VP 01-06-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
135/TB-VP 25-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)
125/TB-VP 18-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)
119/TB-VP 12-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)
113/TB-VP 04-05-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
106/TB-VP 27-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
97/TB-VP 20-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)
89/TB-VP 13-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)
83/TB-VP 07-04-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)
75/TB-VP 30-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
70/TB-VP 23-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
69/TB-VP 17-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
62/TB-VP 10-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
56/TB-VP 02-03-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)
53/TB-VP 24-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
42/TB-VP 17-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
39/TB-VP 10-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
30/TB-VP 03-02-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
26/TB-VP 30-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/2/2020)
22/TB-VP 21-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
12/TB-VP 13-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
02/TB-VP 06-01-2020 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
330/TB-VP 30-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2019)
312/TB-VP 24-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
306/TB-VP 17-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)
301/TB-VP 09-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
295/TB-VP 02-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
283/TB-VP 25-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
278/TB-VP 18-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
269/TB-VP 11-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
256/TB-VP 05-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
250/TB-VP 28-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
243/TB-VP 23-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
237/TB-VP 14-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
227/TB-VP 07-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
222/TB-VP 30-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)
216/TB-VP 23-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)
211/TB-VP 16-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
207/TB-VP 09-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
202/TB-VP 03-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/9/2019)
192/TB-VP 26-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)
185/TB-VP 19-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
179/TB-VP 12-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)
177/TB-VP 05-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)
173/TB-VP 29-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)
168/TB-VP 22-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)
165/TB-VP 15-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
163/TB-VP 08-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)
107/TB-VP 01-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)
153/TB-VP 24-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
147/TB-VP 17-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)
141/TB-VP 10-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)
135/TB-VP 03-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)
132/TB-VP 27-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)
125/TB-VP 20-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)
121/TB-VP 13-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)
116/TB-VP 06-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)
107/TB-VP 22-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
101/TB-VP 17-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
86/TB-VP 08-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)
81/TB-VP 01-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)
77/TB-VP 26-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
70/TB-VP 18-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
63/TB-VP 12-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
57/TB-VP 04-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
45/TB-VP 25-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)
40/TB-VP 19-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
35/TB-VP 12-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
30/TB-VP 29-01-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)