Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
279/TB-HĐND 13-11-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 12/11/2023 đến ngày 19/11/2023
367/TB-UBND 25-10-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 10 năm 2023
359/TB-UBND 16-10-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 10 năm 2023
178/GM-UBND 01-10-2023 Giấy mời Tham gia tiếp công dân định kỳ ngày 02 tháng 10 năm 2023
331/TB-UBND 11-09-2023 Thông báo Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 9 năm 2023
328/TB-UBND 07-09-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 07 tháng 9 năm 2023
218/TB-HĐND 01-09-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2023
302/TB-UBND 02-08-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 7 năm 2023
112/GM-UBND 23-06-2023 Giấy mời Tham gia tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 6 năm 2023
81/GM-UBND 04-05-2023 Giấy mời Tham gia tiếp công dân để giải quyết đơn khiếu nại
204/TB-UBND 26-04-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 4 năm 2023
195/TB-UBND 20-04-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 4 năm 2023
25/TB-HĐND 02-03-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2023
38/GM-UBND 21-02-2023 Giấy mời tham gia tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 02 năm 2023
50/TB-UBND 01-02-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 27 tháng 01 năm 2023
09/TB-HĐND 31-01-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 02/2023
405/TB-UBND 28-11-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 11 năm 2022
400/TB-UBND 16-11-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 14 tháng 11 năm 2022
243/TB-HĐND 31-10-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 11/2022
392/TB-UBND 26-10-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 10 năm 2022
385/TB-UBND 13-10-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 10 năm 2022
369/TB-UBND 07-10-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 9 năm 2022 (Ông Hoàng Văn Nghiêm)
190/TB-HĐND 30-09-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 10/2022
349/TB-UBND 13-09-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 9 năm 2022
172/TB-HĐND 30-08-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2022
335/TB-UBND 29-08-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 8 năm 2022
169/TB-UBND 23-08-2022 Giấy mời tham gia tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 8 năm 2022
329/TB-UBND 17-08-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 8 năm 2022
155/TB-HĐND 01-08-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 8/2022
311/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 7 năm 2022
56/UQ-UBND 25-07-2022 Giấy ủy quyền tiếp công dân định kỳ ngày 25/7/2022
303/TB-UBND 13-07-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 7 năm 2022
44/UQ-UBND 23-06-2022 Giấy Ủy quyền tiếp công dân định kỳ ngày 24/6/2022
325/TB-UBND 14-06-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 13 tháng 6 năm 2022
104/TB-HĐND 31-05-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 6/2022
212/TB-UBND 27-05-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 5 năm 2022
178/TB-UBND 13-05-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 5năm 2022
75/TB-HĐND 02-05-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2022
171/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳngày 25 tháng 4 năm 2022
169/TB-UBND 22-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12/4/2022
53/TB-HĐND 08-04-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
51/TB-UBND 16-03-2022 Thông báo Kết quảtiếp công dân định kỳngày 14 tháng 3năm 2022
23/TB-UBND 28-02-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 02 năm 2022
19/TB-UBND 17-02-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 (Kỳ 1)
13/TB-UBND 26-01-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 01 năm 2022
93/TB-UBND 28-05-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020
80/TB-UBND 29-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
60/TB-UBND 01-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020
07/TB-UBND 17-01-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ (ngày 13/01/2020)
322/TB-UBND 26-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
305/TB-UBND 29-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019
284/TB-UBND 30-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
251/TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
219/TB-UBND 30-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
192/TB-UBND 03-06-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019
49/TB-UBND 28-03-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
32/TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
16/TB-UBND 25-01-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
327/TB-UBND 25-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
291/TB-UBND 06-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018
153/GM-UBND 22-11-2018 Giấy mời Đối thoại theo đề nghị của công dân đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ, huyện Văn Quan
248/TB-UBND 25-10-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018
203/TB-UBND 25-09-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018
189/TB-UBND 27-08-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018
172/TB-UBND 26-07-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018
164/TB-UBND 26-06-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
96/TB-UBND 28-05-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
77/TB-UBND 26-04-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
457 /QĐ-UBND 19-02-2016 Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện
65 /QĐ-UBND 20-01-2015 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện