Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
93/TB-UBND 28-05-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020
80/TB-UBND 29-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
60/TB-UBND 01-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020
07/TB-UBND 17-01-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ (ngày 13/01/2020)
322/TB-UBND 26-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
305/TB-UBND 29-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019
284/TB-UBND 30-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
251/TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
219/TB-UBND 30-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
192/TB-UBND 03-06-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019
49/TB-UBND 28-03-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
32/TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
16/TB-UBND 25-01-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
327/TB-UBND 25-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
291/TB-UBND 06-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018
153/GM-UBND 22-11-2018 Giấy mời Đối thoại theo đề nghị của công dân đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ, huyện Văn Quan
248/TB-UBND 25-10-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018
203/TB-UBND 25-09-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018
189/TB-UBND 27-08-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018
172/TB-UBND 26-07-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018
164/TB-UBND 26-06-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
96/TB-UBND 28-05-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
77/TB-UBND 26-04-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
457 /QĐ-UBND 19-02-2016 Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện
65 /QĐ-UBND 20-01-2015 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện