Nhảy đến nội dung

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
13/TB-UBND 26-01-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 01 năm 2022
93/TB-UBND 28-05-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020
80/TB-UBND 29-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
60/TB-UBND 01-04-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020
07/TB-UBND 17-01-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ (ngày 13/01/2020)
322/TB-UBND 26-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
305/TB-UBND 29-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019
284/TB-UBND 30-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
251/TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
219/TB-UBND 30-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
192/TB-UBND 03-06-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019
49/TB-UBND 28-03-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
32/TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
16/TB-UBND 25-01-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
327/TB-UBND 25-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
291/TB-UBND 06-12-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018
153/GM-UBND 22-11-2018 Giấy mời Đối thoại theo đề nghị của công dân đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ, huyện Văn Quan
248/TB-UBND 25-10-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018
203/TB-UBND 25-09-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018
189/TB-UBND 27-08-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018
172/TB-UBND 26-07-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018
164/TB-UBND 26-06-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
96/TB-UBND 28-05-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
77/TB-UBND 26-04-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
457 /QĐ-UBND 19-02-2016 Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện
65 /QĐ-UBND 20-01-2015 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện