Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
61/TB-ĐGHĐVH 11-09-2023 Thông báo đấu giá chuyển nhượng QSD đất điểm trường Mầm non Tân Xuân -Lần 2
53/TB 08-08-2023 Tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất điểm trường Mầm non Tân Xuân thuộc Trường mầm non thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
504/TB-TCKH 22-06-2023 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất điểm trường Mầm non Tân Xuân thuộc Trường mầm non thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
28/TB-HĐBT 22-01-2021 Thông báo Về việc niêm yết công khai phương án bồi th¬ường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công trình: Hoàn thiện xuất tuyến 35kV Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng, huyện Văn Quan (Đoạn qua xã Điềm He)
3428/QĐ-UBND 27-10-2020 Quyết định Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan
338/TB-CAH 18-08-2020 Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 37/TB-CAH 10-03-2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4129/QĐ-UBND 11-12-2019 Quyết định Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp” trên địa bàn huyện Văn Quan
324/TB-UBND 28-11-2019 Thông báo Kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
61-TB/HU 31-10-2019 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
1034/QĐ-UBND 16-04-2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản nhà nước Trường THCS xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
734/QĐ-UBND 20-03-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Ba Xã - Khòn Ngòa, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
452/QĐ-UBND 27-02-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
248/QĐ-UBND 22-01-2019 Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu phong trào RQĐX làm đường giao thông nông thôn năm 2019, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3871/QĐ-UBND 25-10-2018 Quyết định Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, dự án: Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2017, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3837/QĐ-UBND 25-10-2018 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa sơn vạch kẻ đường và biển báo đường nội thị Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
390/BC-UBND 10-10-2018 Báo cáo về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng công trình: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
367/BC-UBND 20-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2018
131/TB-TTPTQĐ 07-09-2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1265/QĐ-UBND 06-07-2018 Quyết định về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn