Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3946/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
64/HD-UBND 30-09-2023 Hướng dẫn Khen thưởng tại Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
3810/QĐ-UBND 28-09-2023 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (khen diễn tập khu vực phòng thủ)
54/HD-UBND 30-08-2023 Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2030
252/KH-UBND 23-08-2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Quan năm 2023
49/HD-UBND 08-08-2023 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2023); phong trào thi đua đặc biệt nhân dịp đồng chí Lương Văn Tri được công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách m
2316/QĐ-UBND 08-06-2023 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đề nghị khen thưởng trong đợt tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
31/HD-UBND 05-05-2023 Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
1520/QĐ-UBND 20-04-2023 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
1514/QĐ-UBND 18-04-2023 Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
08/HD-UBND 10-02-2022 Hướng dẫn Khen thưởng Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Văn Quan năm 2021
THi đua