Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
109/KH-UBND 14-03-2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, biên tập tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2023
04/TB-BBT 30-06-2022 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
1044/UBND-VHTT 27-06-2022 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022
2073/QĐ-UBND 24-06-2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2022
01/KH-BBT 03-01-2022 Kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2022
5032/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
12/TB-BBT 31-12-2021 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụcác thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
4705/QĐ-UBND 22-12-2021 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan
1287/UBND-VP 12-12-2019 V/v triển khai sử dụng Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice trên địa bàn huyện Văn Quan (GỬI KÈM TÀI LIỆU HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG)
1110/UBND-VP 28-10-2019 V/v thống nhất định dạng văn bản điện tử trên địa bàn huyện Văn Quan
190/KH-UBND 01-10-2019 Kế hoạch Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Văn Quan năm 2019
382/UBND-VHTT 19-04-2019 V/v quản lý, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và cử cán bộ, công chức quản lý, phụ trách tại các xã
341/UBND-VHTT 12-04-2019 V/v phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật.
259/UBND-VP 26-03-2019 V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại huyện Văn Quan
55/KH-UBND 25-02-2019 Kế hoạch Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Văn Quan
161/UBND-VHTT 25-02-2019 V/v hỗ trợ tập huấn quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan
123/UBND-VP 14-02-2019 V/v tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
122/UBND-VP 13-02-2019 V/v chấp hành nghiêm túc thời gian vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
1049 /UBND-VHTT 22-11-2018 V/v đăng ký tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng năm 2018
180/KH-UBND 16-11-2018 Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Huyện Văn Quan
15/TB-BBT 06-11-2018 Thông báo Danh sách Cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
171/KH-UBND 15-10-2018 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Văn Quan
170/KH-UBND 15-10-2018 Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng và cải cách hành chính năm 2018
883/UBND-VHTT 03-10-2018 V/v phối hợp triển khai cài đặt chứng thư số năm 2018
167/KH-UBND 02-10-2018 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. 14-09-2018 V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.
803/UBND-VHTT 12-09-2018 V/v hướng dẫn vận hành và sử dụng hộp thư điện tử công vụ
748/UBND-VHTT 27-08-2018 V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật
02/KH-BBT 21-06-2018 Kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2018
492/UBND-VP 19-06-2018 V/v Tiếp tục sử dụng hiệu quả, tối ưu hệ thống Văn phòng điện tử eOffice trên địa bàn huyện
421/UBND-VP 28-05-2018 V/v triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 huyện Văn Quan
51/UBND-VP 19-01-2018 V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
988/UBND-VP 11-12-2017 V/v cập nhật phiên bản mới eOffice 6.1.52.0 trên địa bàn huyện Văn Quan.
159/KH-UBND 22-11-2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018
684/UBND-VP 22-08-2017 V/v sử dụng hiệu quả, tối ưu hệ thống Văn phòng điện tử eOffice trên địa bàn huyện
75 /UBND-VP 23-01-2016 V/v ứng dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản liên thông (eOffice)