Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04/TB-BBT 30-06-2022 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
1044/UBND-VHTT 27-06-2022 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022
2073/QĐ-UBND 24-06-2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2022
01/KH-BBT 03-01-2022 Kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2022
5032/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
12/TB-BBT 31-12-2021 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụcác thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
4705/QĐ-UBND 22-12-2021 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan
1287/UBND-VP 12-12-2019 V/v triển khai sử dụng Hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice trên địa bàn huyện Văn Quan (GỬI KÈM TÀI LIỆU HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG)
1110/UBND-VP 28-10-2019 V/v thống nhất định dạng văn bản điện tử trên địa bàn huyện Văn Quan
190/KH-UBND 01-10-2019 Kế hoạch Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Văn Quan năm 2019
382/UBND-VHTT 19-04-2019 V/v quản lý, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và cử cán bộ, công chức quản lý, phụ trách tại các xã
341/UBND-VHTT 12-04-2019 V/v phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật.
259/UBND-VP 26-03-2019 V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại huyện Văn Quan
55/KH-UBND 25-02-2019 Kế hoạch Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Văn Quan
161/UBND-VHTT 25-02-2019 V/v hỗ trợ tập huấn quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan
123/UBND-VP 14-02-2019 V/v tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
122/UBND-VP 13-02-2019 V/v chấp hành nghiêm túc thời gian vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
1049 /UBND-VHTT 22-11-2018 V/v đăng ký tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng năm 2018
180/KH-UBND 16-11-2018 Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Huyện Văn Quan
15/TB-BBT 06-11-2018 Thông báo Danh sách Cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan
170/KH-UBND 15-10-2018 Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng và cải cách hành chính năm 2018
171/KH-UBND 15-10-2018 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Văn Quan
883/UBND-VHTT 03-10-2018 V/v phối hợp triển khai cài đặt chứng thư số năm 2018
167/KH-UBND 02-10-2018 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. 14-09-2018 V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.
803/UBND-VHTT 12-09-2018 V/v hướng dẫn vận hành và sử dụng hộp thư điện tử công vụ
748/UBND-VHTT 27-08-2018 V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật
02/KH-BBT 21-06-2018 Kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan năm 2018
492/UBND-VP 19-06-2018 V/v Tiếp tục sử dụng hiệu quả, tối ưu hệ thống Văn phòng điện tử eOffice trên địa bàn huyện
421/UBND-VP 28-05-2018 V/v triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 huyện Văn Quan
51/UBND-VP 19-01-2018 V/v cung cấp tài khoản eOffice cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
988/UBND-VP 11-12-2017 V/v cập nhật phiên bản mới eOffice 6.1.52.0 trên địa bàn huyện Văn Quan.
159/KH-UBND 22-11-2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018
684/UBND-VP 22-08-2017 V/v sử dụng hiệu quả, tối ưu hệ thống Văn phòng điện tử eOffice trên địa bàn huyện
75 /UBND-VP 23-01-2016 V/v ứng dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản liên thông (eOffice)