Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2396/TLCCHT 21-06-2023 Trích lục cải chính hộ tịch (Nông Văn Tranh)
37/GPXD 21-06-2023 Giấy phép xây dựng ông Nguyễn Nam Thái trú tại phố Tâm An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
28/GPXD 30-04-2023 Giấy phép xây dựng ông Hà Hồng Khanh và bà Hà Thị Xuyên trú tại phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
926/QĐ-UBND 10-04-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông Trung Thượng - Lũng Rằng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
925/QĐ-UBND 09-04-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thẳm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan
731/QĐ-UBND 19-03-2019 Quyết định Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường trục thôn Nà Đông, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan (Đoạn Km0+00 ÷ Km0+208)
729/QĐ-UBND 19-03-2019 Quyết định Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường trục thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan (Đoạn Km0+00 ÷ Km0+210)
600/QĐ-UBND 11-03-2019 Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
393/QĐ-UBND 14-02-2019 Quyết định về việc đính chính Kế hoạch vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) huyện Văn Quan năm 2019
1057/UBND-VPĐP 22-11-2018 V/v đăng ký các mô hình phát triển sản xuất năm 2019
3827/QĐ-UBND 24-10-2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thay thế, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn mới, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3829/QĐ-UBND 24-10-2018 Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Làm pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện Văn Quan.
3824/QĐ-UBND 23-10-2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đèn đường thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
377/BC-UBND 01-10-2018 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế hợp tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
206/TB-UBND 27-09-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện Văn Quan
142/KH-UBND 03-08-2018 Kế hoạch Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan
2157/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Phước Sơn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2159/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Khoáng Sản Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2158/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc giải thể bắt buộc đối với Hợp tác xã Phúc Lợi huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
99/UBND-VP 05-02-2018 V/v cung cấp danh sách cán bộ đầu mối trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp huyện Văn Quan.
71/UBND-TCKH 30-01-2018 V/v đăng ký danh mục thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2018 - 2020