Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
87/TB-HĐTDVC 16-11-2023 Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
321/TB-UBND 28-08-2023 Thông báo Về kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan (lần 2: tính đến ngày 25/8/2023)
304/TB-UBND 07-08-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2023
241/KH-UBND 04-08-2023 Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2023
284/TB-UBND 03-07-2023 Thông báo nhu cầu tuyển dụng và việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức huyện Văn Quan năm 2023
29/TB-HĐTDSDVC 31-03-2023 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
15/TB-HĐTD 09-03-2023 Thông báo Hình thức, nội dung xét tuyển; Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển bổ sung viên chức năm 2022; nội dung ôn tập; Thời gian nộp lệ phí, thời gian tổ chức thi tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng
733/QĐ-UBND 20-02-2023 Quyết định Về việc tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022
1237/BC-UBND 16-12-2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển dụng công chức và quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022
412/TB-UBND 12-12-2022 Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2022
293/KH-UBND 07-12-2022 Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022
56/TB-HĐTDVC 20-09-2022 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2022
37/TB-HĐTD 05-09-2022 Thông báo lùi thời gian kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức huyện Văn Quan (vòng 2)
34/TB-HĐXTVC 31-08-2022 Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2022 (vòng 2)
3091/QĐ-UBND 31-08-2022 Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2022
35/TB-HĐKTSH 31-08-2022 Thông báo triệu tập thí sinh kiểm tra, tiếp nhận vào viên chức huyện Văn Quan năm 2022
2627/QĐ-UBND 05-08-2022 Quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022
2692/QĐ-UBND 05-08-2022 Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức năm 2022
318/TB-UBND 03-08-2022 Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông báo số 236/TB-UBND ngày 14/6/20220
206/KH-UBND 27-07-2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
864/TB-BGDĐT 26-07-2022 Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022
309/TB-UBND 22-07-2022 Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Quan
63/TB-BQLDA 04-07-2022 Thông báo Kết quả, điểm thi kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
256/TB-UBND 01-07-2022 Thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký học bổng tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022
20/TB-BQLDA 21-06-2022 Thông báo Về việc lùi thời gian thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan (vòng 2)
13/TB-BQLDA 14-06-2022 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan (vòng 2)
236/TB-UBND 14-06-2022 Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2022.
62/TB-BQLDA 13-06-2022 Thông báo Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
05/TB-HĐTD 18-05-2022 Thông báo Về nội dung ôn tập, thu lệ phí, thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
03/TB-HĐTD 15-05-2022 Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển Ban quản lý đâu tư xây dựng huyện Văn Quan
51/TB-BQLDA 06-04-2022 Thông báo tuyển dụng viên chức và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Vắn Quan
2873/QĐ-UBND 19-09-2021 Quyết định phê duyệt kết quả và công nhận trúng tuyển viên chức
48/TB-HĐTDVC 29-07-2021 Thông báo về việc thu lệ phí thi tuyển viên chức năm 2021
42/TB-HĐTDVC 22-07-2021 Thông báo về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển, tổ chức thi tuyển, danh mục tài liệu thi tuyển viên chắc năm 2021
252/TB-UBND 07-07-2021 Thông báo về kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại UBND huyện Văn Quan năm 2021
164/TB-UBND 14-05-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan năm 2021
25/TB-UBND 09-02-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức huyện Văn Quan năm 2020
196/QĐ-UBND 22-01-2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách hợp đồng lao động giáo viên trong đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
02/TB-UBND 15-01-2021 Thông báo về việc chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
268/TB-UBND 29-10-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020 (vòng 2)
238/TB-UBND 14-10-2020 Thông báo Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức huyện Văn Quan
53/TB-HĐTTVC 12-10-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020 (vòng 2)
43/TB-HĐTTVC 21-09-2020 Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy; thay đổi thời gian thi tuyển viên chức; danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi
40/TB-HĐTTVC 11-09-2020 Thông báo về việc danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển, tổ chức thi tuyển, danh mục tài liệu và thu lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020
108/TB-UBND 24-06-2020 Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức huyện Văn Quan năm 2020
96/TB-UBND 05-06-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức, thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch đặc cách, thí sinh không đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch đặc cách, thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020
95/TB-UBND 05-06-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức (vòng 2) năm 2020
22/TB-HĐKTSH 04-06-2020 Thông báo Nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm, lệ phí kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020
67/TB-UBND 10-04-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan năm 2020
114/TB-BQLDA 25-03-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
113/KH-BQLDA 25-03-2020 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan
169/TB-PNV 16-07-2019 Thông báo Về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
166/TB-PNV 11-07-2019 Thông báo về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
163 /TB-PNV 09-07-2019 Thông báo về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
255/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2018
83/TB-HĐTDVC 25-10-2018 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2018
28/2016/TT-BGDĐT 12-10-2018 Thông báo Bổ sung tài liêu ôn thi tuyển viên chức năm 2018
3644/QĐ-UBND 24-09-2018 Quyết định Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp năm 2018
72 /TB-HĐTDVC 21-08-2018 Thông báo Về việc tạm dừng thi tuyển viên chức năm 2018
67/TB-HĐTDVC 16-08-2018 Thông bao về việc thay đổi hình thức thi và bổ sung tài liệu thi tuyển đối với vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông huyện Văn Quan năm 2018
183/TB-UBND 13-08-2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2018
178/TB-UBND 03-08-2018 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển viên chức năm 2018
48/TB-HĐKTSH 03-08-2018 Thông báo về hình thức và nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
46/TB-HĐTDVC 03-08-2018 Thông báo về việc tổ chức ôn thi và thi tuyển viên chức năm 2018
3045/QĐ-UBND 03-08-2018 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018
49/TB-HĐKTSH 03-08-2018 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
3046 /QĐ-UBND 03-08-2018 Quyết định về việc tổ chức kiểm tra sát hạch đối với thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
122 /TB-PNV 26-07-2018 Thông báo về việc cập nhật hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
121 /TB-PNV 20-07-2018 Thông báo về việc cập nhật hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
166/TB-UBND 03-07-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018
128/KH-UBND 03-07-2018 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2018