Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2873/QĐ-UBND 19-09-2021 Quyết định phê duyệt kết quả và công nhận trúng tuyển viên chức
48/TB-HĐTDVC 29-07-2021 Thông báo về việc thu lệ phí thi tuyển viên chức năm 2021
42/TB-HĐTDVC 22-07-2021 Thông báo về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển, tổ chức thi tuyển, danh mục tài liệu thi tuyển viên chắc năm 2021
252/TB-UBND 07-07-2021 Thông báo về kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại UBND huyện Văn Quan năm 2021
164/TB-UBND 14-05-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan năm 2021
25/TB-UBND 09-02-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức huyện Văn Quan năm 2020
196/QĐ-UBND 22-01-2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách hợp đồng lao động giáo viên trong đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
02/TB-UBND 15-01-2021 Thông báo về việc chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
268/TB-UBND 29-10-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020 (vòng 2)
238/TB-UBND 14-10-2020 Thông báo Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức huyện Văn Quan
53/TB-HĐTTVC 12-10-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020 (vòng 2)
43/TB-HĐTTVC 21-09-2020 Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy; thay đổi thời gian thi tuyển viên chức; danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi
40/TB-HĐTTVC 11-09-2020 Thông báo về việc danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển, tổ chức thi tuyển, danh mục tài liệu và thu lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020
108/TB-UBND 24-06-2020 Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức huyện Văn Quan năm 2020
95/TB-UBND 05-06-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức (vòng 2) năm 2020
96/TB-UBND 05-06-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức, thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch đặc cách, thí sinh không đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch đặc cách, thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020
22/TB-HĐKTSH 04-06-2020 Thông báo Nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm, lệ phí kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020
67/TB-UBND 10-04-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan năm 2020
113/KH-BQLDA 25-03-2020 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan
114/TB-BQLDA 25-03-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
169/TB-PNV 16-07-2019 Thông báo Về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
166/TB-PNV 11-07-2019 Thông báo về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
163 /TB-PNV 09-07-2019 Thông báo về việc đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
255/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2018
83/TB-HĐTDVC 25-10-2018 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2018
28/2016/TT-BGDĐT 12-10-2018 Thông báo Bổ sung tài liêu ôn thi tuyển viên chức năm 2018
3644/QĐ-UBND 24-09-2018 Quyết định Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp năm 2018
72 /TB-HĐTDVC 21-08-2018 Thông báo Về việc tạm dừng thi tuyển viên chức năm 2018
67/TB-HĐTDVC 16-08-2018 Thông bao về việc thay đổi hình thức thi và bổ sung tài liệu thi tuyển đối với vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông huyện Văn Quan năm 2018
183/TB-UBND 13-08-2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2018
49/TB-HĐKTSH 03-08-2018 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
3046 /QĐ-UBND 03-08-2018 Quyết định về việc tổ chức kiểm tra sát hạch đối với thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
178/TB-UBND 03-08-2018 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển viên chức năm 2018
48/TB-HĐKTSH 03-08-2018 Thông báo về hình thức và nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
46/TB-HĐTDVC 03-08-2018 Thông báo về việc tổ chức ôn thi và thi tuyển viên chức năm 2018
3045/QĐ-UBND 03-08-2018 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018
122 /TB-PNV 26-07-2018 Thông báo về việc cập nhật hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
121 /TB-PNV 20-07-2018 Thông báo về việc cập nhật hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
128/KH-UBND 03-07-2018 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2018
166/TB-UBND 03-07-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018