Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan đã lập xong danh sách cử tri

Đến thời điểm này, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan đã lập xong danh sách cử tri, thực hiện niêm yết tại UBND xã, thị trấn và các khu vực đông dân cư theo quy định, để nhân dân kiểm tra, bổ sung lại thông tin.

 Số lượng cử tri lập danh sách là 43.011 người. Trong đó: 21.312 nam; 21.709 nữ; chỉ được bầu 2 cấp có 13 người, bầu 3 cấp có 134 người, bầu 4 cấp có 42. 874 người. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn trong huyện vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin và sự thay đổi về số lượng cử tri đối với những cử tri có nguyện vọng đi bầu cử nơi khác, hoặc cử tri đến bầu cử tại địa phương để chốt danh sách cử tri đúng thời gian theo quy định./.

ct1.png ct2.png
dsctri2.jpg dsctri1_0.jpg
dsctri3 (1).jpg dsctr6.jpg

Một số hình ảnh Danh sách cử tri được niêm yết ở trụ sở các xã, khu vực đông dân cư.

Hoàng Hiền – Đức Tôn

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan