Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Quan on 5 July 2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁN BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN

STT

Tên xã,

thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

ĐT cơ quan

1

Thị trấn

Văn Quan

Hoàng Thị Tuyết

Chủ tịch HĐND

0965466688

0205 3831141

Tăng Văn Thoại

Phó Chủ tịch HĐND

01294335838

0205 3831141

Triệu Thị Nga

Chủ tịch UBND

0964670623

0205 3831141

Hoàng Thị Linh

Phó Chủ tịch UBND

01649278469

0205 3831141

2

Tú Xuyên

La Anh Thái

Chủ tịch HĐND

0976471699

0205 3830965

Trương Văn Lý

Phó Chủ tịch HĐND

01696163257

0205 3830965

La Anh Thái

Chủ tịch UBND

 

0205 3830965

Nông Văn Thăng

Phó Chủ tịch UBND

01236990510

0205 3830965

3

Lương Năng

Hoàng Thanh Hiếu

Chủ tịch HĐND

01696163269

0205 3 505 098

Hoàng Văn Đoàn

Phó Chủ tịch HĐND

0918 642 966

0205 3 505 098

Linh Mạnh Tuấn

Chủ tịch UBND

01697184794

0205 6 285 016

Lộc Văn Cơ

Phó Chủ tịch UBND

01275804266

0205 6 285 016

4

Tri Lễ

Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch HĐND

01627334788

0205 3830851

Hoàng Văn Ba

Phó Chủ tịch HĐND

01684299703

0205 3830851

Hoàng Văn An

Chủ tịch UBND

0983 295 514

0205 3830851

Hà Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

01676706556

0205 3830851

5

Hữu Lễ

Bế Văn Diên

Chủ tịch HĐND

01677298886

0205 3830862

Lê Thị Luyến

Phó Chủ tịch HĐND

0916651398

0205 3830862

Nông Văn Chuẩn

Chủ tịch UBND

0945591688

0205 3830862

Nông Văn Quân

Phó Chủ tịch UBND

01657739227

0205 3830862

6

Hòa Bình

Long Văn Sơn

Chủ tịch HĐND

01649604262

0205 3732501

Hoàng Thị Thuận

Phó Chủ tịch HĐND

01653977628

0205 3732501

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND

0982142501

0205 3732501

Phùng Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND

01632806345

0205 3732501

7

Phú Mỹ

Phùng Văn Sinh

Chủ tịch HĐND

01693164592

0205 3731400

Long Văn Hám

Phó Chủ tịch HĐND

01669453883

0205 3731400

Vy Văn Thành

Chủ tịch UBND

01659541959

0205 3731400

Hứa Văn Đội

Phó Chủ tịch UBND

0979 571 593

0205 3731400

8

Vân Mộng

Lương Thị Đợi

Chủ tịch HĐND

0912412539

0205 3731715

Lương Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

01236996115

0205 3731715

Hoàng Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0945357919

0205 3731700

Lương Thế Cường

Phó Chủ tịch UBND

0949227837

0205 3731700

9

Việt Yên

Bế Văn Mùi

Chủ tịch HĐND

0987736532

0205 3731666

Nông Văn Hợi

Phó Chủ tịch HĐND

01697472074

0205 3731666

Liễu Văn Tài

Chủ tịch UBND

0355 883 820

 

Bế Văn Hiệu

Phó Chủ tịch UBND

01642366569

0205 3731600

10

Trấn Ninh

Hoàng Văn Vịnh

Chủ tịch HĐND

0973287603

0205 3513837

Nông Hoàng Anh

Phó Chủ tịch HĐND

0987456137

0205 3513837

Hoàng Văn Nhật

Chủ tịch UBND

01689593758

0205 3513837

Hoàng Minh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

01245888978

0205 3513837

11

Vĩnh Lại

Cam Văn Thanh

Chủ tịch HĐND

0982301513

0205 3830213

Hoàng Văn Binh

Phó Chủ tịch HĐND

01695687057

0205 3830213

Hoàng Thị Hiếu

Chủ tịch UBND

0987668628

0205 3830213

Lý Văn Quốc

Phó Chủ tịch UBND

01682707479

0205 3830213

12

Đại An

Hoàng Văn Quang

Chủ tịch HĐND

01695600072

0205 3503123

Phùng Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

01695403628

0205 3503123

Phùng Văn Đông

Chủ tịch UBND

01272405423

0205 3503123

Nông Văn Chung

Phó Chủ tịch UBND

01664189428

0205 3503123

13

Tràng Sơn

Triệu Văn Toàn

Chủ tịch HĐND

01685546557

0205 6559969

Nguyễn Công Trò

Phó Chủ tịch HĐND

01666421028

0205 6559969

Nông Trần Cảnh

Chủ tịch UBND

0976476420

0205 6559969

Hoàng Thị Kiều

Phó Chủ tịch UBND

01685464463

0205 6559969

14

Chu Túc

Lý Văn Cường

Chủ tịch HĐND

01248336388

0205 3832133

Nông Văn Đàn

Phó Chủ tịch HĐND

01687795999

0205 3832133

Lành Văn Hiến

Chủ tịch UBND

0943918035

0205 3832156

Vi Quốc Hòa

Phó Chủ tịch UBND

01628826025

0205 3832156

15

Tân Đoàn

Liễu Văn Chắc

Chủ tịch HĐND

01239126788

0205 3732158

Liễu Thị Đầm

Phó Chủ tịch HĐND

01665515839

0205 3732158

Hoàng Văn Thiêm

Chủ tịch UBND

0948425008

0205 3732158

Nông Văn Đăng

Phó Chủ tịch UBND

0948922657

0205 3732158

16

Tràng Phái

Triệu Văn Hựu

Chủ tịch HĐND

01298662688

0205 3732279

Triệu Văn Long

Phó Chủ tịch HĐND

0941662702

0205 3732279

Hoàng Văn Cao

Chủ tịch UBND

0988210482

0205 3732164

Lành Văn Đài

Phó Chủ tịch UBND

01295693887

0205 3732164

17

Yên Phúc

Nguyễn Thị Trường

Chủ tịch HĐND

01697963136

0205 3832541

Lô Thị Lan

Phó Chủ tịch HĐND

0979838736

0205 3832541

Linh Văn Chuyên

Chủ tịch UBND

01649230965

0205 3832541

Triệu Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND

01685408708

0205 3832541

18

Bình Phúc

 

Chủ tịch HĐND

 

 

Đỗ Văn Dưng

Phó Chủ tịch HĐND

0972657352

0205 3832538

Mạc Văn Thăng

Chủ tịch UBND

01644838481

0205 3832538

Mạc Văn Khởi

Phó Chủ tịch UBND

0972670006

0205 3832538

19

Xuân Mai

Sầm Thị Hợi

Chủ tịch HĐND

0916397388

0205 3830009

Mạc Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND

01692616590

0205 3830009

Hoàng Thị Anh

Chủ tịch UBND

0839 655 365

0205 3830009

Hoàng Thị Thỏa

Phó Chủ tịch UBND

0984662637

0205 3830009

20

Song Giang

Hoàng Văn Túc

Chủ tịch HĐND

01655530742

0205 3832178

Hoàng Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

01647703923

0205 3832178

Hứa Văn Quảng

Chủ tịch UBND

01632185359

0205 3832009

Hoàng Văn Thành

Phó Chủ tịch UBND

0969559538

0205 3832010

21

Văn An

Phùng Thị Bình

Chủ tịch HĐND

01678499680

0205 3832112

Hoàng Thị Thuyết

Phó Chủ tịch HĐND

01629093885

0205 3832112

Lô Xuân Viễn

Chủ tịch UBND

0986668865

0205 3832112

Hoàng Văn Vũ

Phó Chủ tịch UBND

0978798940

0205 3832112

22

Khánh Khê

Vi Văn Chẩn

Chủ tịch HĐND

0974667316

0205 3832165

Hoàng Văn Hái

Phó Chủ tịch HĐND

0976086350

0205 3832165

Phùng Bạch Đằng

Chủ tịch UBND

01674750468

0205 3832165

Hoàng Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND

01688048381

0205 3832165

23

Tràng Các

Trương Văn Thàm

Chủ tịch HĐND

0961529487

0205 3730200

Chu Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

01692677851

0205 3730200

Hoàng Văn Nguy

Chủ tịch UBND

0987655836

0205 3730200

Hoàng Thị Thắm

Phó Chủ tịch UBND

01632874207

0205 3730200

24

Đồng Giáp

Lăng Văn Toàn

Chủ tịch HĐND

0963561388

0205 3503 005

Hà Văn Hải

Phó Chủ tịch HĐND

0979819124

0205 3503 005

Hoàng Văn Tiến

Chủ tịch UBND

0969542367

0205 3503 005

Hoàng Thị Doãn

Phó Chủ tịch UBND

01647313027

0205 3503 005