Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn Quan tập huấn phần mềm Hệ thống Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice

Nhằm chuyển đổi Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice phiên bản 4.0. Ngày 18/11/2019, UBND huyện Văn Quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice cho hơn 230 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, văn thư UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học đóng trên địa bàn huyện.

Anh 1_53.png

Toàn cảnh hội nghị

Anh 2_56.png

Chuyên viên kỹ thuật Trung tâm viễn thông tỉnh Lạng Sơn giới thiệu

chức năng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc

Tại Hội nghị, các đại biểu được chuyên viên kỹ thuật Trung tâm viễn thông tỉnh Lạng Sơn giới thiệu chức năng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hướng dẫn chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice bảo đảm liên thông, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; cách xử lý văn bản đến, văn bản đi; chức năng lưu trữ hồ sơ công việc...

Anh 3_48.png

Các đại biểu tham gia tập huấn

Anh 4_35.png

Các đại biểu tham gia tập huấn

Thông qua hội nghị nhằm góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, tạo môi trường làm việc hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Dự kiến đầu năm 2020, huyện Văn Quan sẽ chuyển đổi hoàn toàn cơ sở dữ liệu Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice./.                                                                                                       

                                                                                                      Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                      Trung tâm VHTT&TT