Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn Quan tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 11/7/2019 UBND huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo kịp thời, thống nhất và thiết thực. Dự lớp tập huấn có 130 đồng chí là trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn và cán bộ Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp cơ quan, Ban Chỉ huy quân sự huyện.

anh 1_14.png

Toàn cảnh buổi tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

anh 3_12.png

Các đại biểu dự lớp tập huấn tại Hội trường.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được tổ giáo viên Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện giới hiệu 6 chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 bao gồm 40 điều và 7 chương có những điểm mới phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập cần đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 2/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 168 NĐ/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về  kết hợp kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

anh 2_14.png

Đồng chí Triệu Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu Trưởng,

Ban Chỉ Huy quân sự huyện Văn Quan giới thiệu Luật Quốc phòng năm 2018 tại Hội trường.

Thông qua lớp tập huấn Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật các đại biểu nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng. Đồng thời thực hiện Luật Quốc phòng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng./.                                                                           

                                                                                         Ngọc Khoa - Đức Tôn

                                                                                        Trung Tâm VHTT&TT