Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn Quan Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Ngày 13/8/2019, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

qp1.png

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ của huyện đã vào nề nếp, đạt hiệu quả, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Góp phần tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện còn chỉ đạo, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ các cơ sở đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, quân số tham gia đạt tỷ lệ cao. Từ năm 2009 đến nay đã huấn luyện được 13.344 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quan tự vệ, kết quả huấn luyện cơ sở có 48 cơ sở đạt giỏi; 231 cơ sở đạt khá. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ. Sắp xếp biên chế quân số cho các đơn vị dự bị động viên đạt tỷ lệ 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự từ 80 - 85%. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được 8.437 lượt người.  

qp2.png

Đại biểu dự Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

qp3.png

Đại biểu dự Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

qp4.png

Đại biểu dự Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong thời gian tới, huyện Văn Quan tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực phòng thủ; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng nền quóc phòng toàn dân; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với hoàn chỉnh thế trận của khu vực phòng thủ.

anh5.....png

Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019./.        

                                                                                                  Hoàng Hiền - Quốc Mừng

                                                                                                 Trung tâm VHTT&TT