Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Văn Quan bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

Chiều ngày 13/11/2019, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan tổ chức lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

SOCAP1.png

Toàn cảnh Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

SOCAP2.png

Đại biểu dự Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

SOCAP3.png

Học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

Thời gian khóa học lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 08/11/2019, với tổng số 48 học viên. Sau hơn một tháng học tập, 100% học viên có đủ 02 bài kiểm tra và 01 bài thi tốt nghiệp. Trong quá trình học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luật duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.

SOCAP4.png

Các học viên nhận giấy xác nhận sơ cấp lý luận chính trị.

SOCAP5.png

Các học viên được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc nhất trong học tập và rèn luyện.

Tại lễ bế giảng, Ban tổ chức lớp học đã trao giấy xác nhận sơ cấp lý luận chính trị cho 48 học viên. Trong đó, 28 học viên xếp loại giỏi, 17 học viên xếp loại khá và 05 học viên được Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc nhất trong học tập và rèn luyện./.                            

                                                                                                                            Hoàng Hiền - Quốc Mừng

                                                                                                                           Trung tâm VHTT&TT