Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan hướng dẫn thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ

Ngày 20/11/2019, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan phối hợp với UBND xã Hữu Lễ tổ chức hướng dẫn các đoàn thể và Nhân dân dân triển khai thực hiện một số mô hình xử lý rác thải hữu cơ trong sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn xã.

Anh 1_57.png

Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn bà con ủ rơm rạ làm phân hữu cơ

Anh 2_60.png

Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn bà con ủ rơm rạ làm phân hữu cơ

Hiện nay các loại rác thải hữu cơ, các phế phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, cây ngô, lá cây, cỏ ... hầu hết đều dùng để đốt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Vì vậy Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đã trực tiếp đến hộ gia đình hướng dẫn bà con tận dụng nguồn nguyên liệu này để xử lý thành phân hữu cơ, sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đạt chuẩn. Bà con Nhân dân được hướng dẫn thực hiện 3 mô hình gồm: Mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp và mô hình nuôi giun quế tận dụng chất thải trong chăn nuôi.

Anh 3_52.png

Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn bà con thực hiện mô hình nuôi giun quế

Chương trình hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp đồng thời đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.          

                                                                                                        Kim Loan - Hoàng Hải

                                                                                                      Trung tâm VHTT&TT