Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Văn Quan chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp phục vụ Nhân dân

Huyện Văn Quan cải tạo cảnh quan đô thị

Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp phục vụ Nhân dân. UBND huyện Văn Quan đã tiến hành cải tạo, trồng mới các loại cây bóng mát, hoa, cây cảnh và trang trí lại khu vực Thị trấn Văn Quan.

Subscribe to Du lịch