Skip to main content

Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930 - 03/02/2020)! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020! - Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020! - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Lung Pa

Văn Quan huy động 2.228 nhân lực lao động chuẩn bị tết trồng cây năm 2020

Thực hiện chủ trương cải tạo, trồng cây xanh, cây bóng mát, tạo cảnh quan cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện; kết hợp tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Canh Tý năm 2020 tại Khu đèo Lùng Pa, Trong 02 ngày 11 và 12/01/2020, UBND huyện Văn Quan đã huy động 2.228 người thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, trường

Văn Quan chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp phục vụ Nhân dân

Huyện Văn Quan cải tạo cảnh quan đô thị

Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp phục vụ Nhân dân. UBND huyện Văn Quan đã tiến hành cải tạo, trồng mới các loại cây bóng mát, hoa, cây cảnh và trang trí lại khu vực Thị trấn Văn Quan.

Subscribe to Du lịch