Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Điện thoại

cơ quan

1

Linh Văn Hùng

Chủ tịch HĐND huyện

0982982067

0205 3830021

2

Lương Đình Bảo

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982245386

0205 3830563

3

Nông Mạnh Cường

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982973316

0205 3830015

4

Đỗ Thị Cúc

Trưởng ban Pháp chế

0986637494

0205 3831684

5

Nguyễn Văn Quan

Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

0912986333

0205 3831683

6

Hoàng Văn Hảo

Phó Trưởng ban

Pháp chế

0975275998

0205 3831558

7

Phương Thị Phi Hoàn

Phó Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

01678667194

0205 3832558