Skip to main content

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát địa điểm thực hiện 2 dự án tại huyện Văn Quan.

Ngày 5/11/2019, Đoàn công tác của tỉnh do Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát địa điểm, đánh giá sự cần thiết, các mặt tác động của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng và dự án Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn tại huyện Văn Quan.

so khdt1.png

Đoàn công tác của tỉnh, huyện khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện dự án

Khu du lịch sinh thái hồ Bản Nầng xã Tân Đoàn.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện 2 dự án trên địa bàn huyện Văn Quan. Đối với dự án Khu du lịch sinh thái hồ Bản Nầng xã Tân Đoàn, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phẩn Đầu tư hạ tầng Intracom thực hiện. Hiện nay, UBND huyện Văn Quan đã phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện đề xuất dự án, nhà đầu tư đã trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Huyện đang tập trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với định hướng thu hút đầu tư.  

sokhdt2.png

Đoàn công tác của tỉnh, huyện khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện dự án

Nhà máy chế biến các sản phẩm từ Hồi tại khu đất thuộc xã Xuân Mai và thị trấn Văn Quan.

Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ Hồi tại khu đất thuộc xã Xuân Mai và thị trấn Văn Quan, với tổng vốn dự án 2.300 tỷ đồng.  Đến nay, nhà đầu tư đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp xử lý các vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả và tiến độ đề ra.

so khdt3.png

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện, một số phòng, ban huyện

dự cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến 2 dự án.

so khdt4.png

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện, một số phòng, ban huyện

dự cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến 2 dự án.

so khdt6.png

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện, một số phòng, ban huyện

dự cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến 2 dự án.

Tại cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến 2 dự án, trên cơ sở khảo sát hiện trường dự án và nghe báo cáo của nhà đầu tư, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo UBND huyện Văn Quan và đại diện lãnh đạo 2 xã, thị trấn đã tham gia ý kiến, đánh giá các mặt tác động của dự án tới phát triển kinh tế - xã hội, môi trường cảnh quan khu vực thực hiện dự án và các nội dung liên quan theo chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị.

so khdt7.png

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn kết luận tại cuộc họp.

Kết luận tại buổi làm việc, Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ thực hiện dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; huyện Văn Quan tiếp tục hoàn chỉnh lại bản đồ quy hoạch diện tích sử dụng đất tại khu vực thực hiện dự án. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sẽ ủng hộ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án; rút gọn thủ tục cho dự án sớm được triển khai, để huyện Văn Quan phát huy được các tiềm năng sẵn có của địa phương./. 

                                                                                                                 Hoàng Hiền - Quốc Mừng

                                                                                                                 Trung tâm VHTT&TT