Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
301/TB-VP 09-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
295/TB-VP 02-12-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
283/TB-VP 25-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
278/TB-VP 18-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
269/TB-VP 11-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
256/TB-VP 05-11-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
250/TB-VP 28-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
243/TB-VP 23-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
237/TB-VP 14-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
227/TB-VP 07-10-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
222/TB-VP 30-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)
216/TB-VP 23-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)
211/TB-VP 16-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
207/TB-VP 09-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
202/TB-VP 03-09-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/9/2019)
192/TB-VP 26-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)
185/TB-VP 19-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
179/TB-VP 12-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)
177/TB-VP 05-08-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)
173/TB-VP 29-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)
168/TB-VP 22-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)
165/TB-VP 15-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
163/TB-VP 08-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)
107/TB-VP 01-07-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)
153/TB-VP 24-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
147/TB-VP 17-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)
141/TB-VP 10-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)
135/TB-VP 03-06-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)
132/TB-VP 27-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)
125/TB-VP 20-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)
121/TB-VP 13-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)
116/TB-VP 06-05-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)
107/TB-VP 22-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
101/TB-VP 17-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
86/TB-VP 08-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)
81/TB-VP 01-04-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)
77/TB-VP 26-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
70/TB-VP 18-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
63/TB-VP 12-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
57/TB-VP 04-03-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
45/TB-VP 25-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)
40/TB-VP 19-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
35/TB-VP 12-02-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
30/TB-VP 29-01-2019 Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)
23/TB-VP 21-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 01/2019
17/TB-VP 15-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 1/2019
09/TB-VP 08-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 01/2019
01/TB-VP 02-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 01/2019
260/TB-VP 25-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 12/2018
248/TB-VP 10-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 12/2018
239/TB-VP 03-12-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 12/2018
231/TB-VP 19-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4, tháng 11/2018
227/TB-VP 12-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 11/2018
226 /TB-VP 06-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 11/2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 11/2018 29-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 11/2018
206/TB-VP 23-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 10/2018
198/TB-VP 15-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 10/2018
191/TB-VP 08-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 10/2018
182/TB-VP 01-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 10/2018
179/TB-VP 24-09-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 9/2018
201/TB-VP 17-09-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 9/2018
172/TB-VP 11-09-2018 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 9/2018
166/TB-VP 04-09-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 9/2018
162/TB-VP 28-08-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 8/2018
158/TB-VP 21-08-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 8/2018
150/TB-VP 14-08-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 8/2018
146/TB-VP 06-08-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 02 tháng 8/2018
141/TB-VP 30-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 01 tháng 8/2018
138/TB-VP 24-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4 tháng 7/2018
132/TB-VP 16-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 3 tháng 7/2018
123/TB-VP 10-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 2, tháng 7/2018
120/TB-VP 03-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 7/2018
117 /TB-VP 25-06-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4, tháng 6/2018
109/TB-VP 18-06-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 3, tháng 6/2018
101/TB-VP 04-06-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1, tháng 6/2018
92/TB-VP 28-05-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần cuối tháng 5/2018
88/TB-VP 21-05-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4 tháng 5/2018
81/TB-VP 15-05-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 3 tháng 5/2018
70/TB-VP 07-05-2018 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 2 tháng 5/2018
66/TB-VP 02-05-2018 Thông báoLịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 1 tháng 5/2018